Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

18.12.2020

DIDACTICA EDUCAŢIEI PLASTICE

Didactica educaţiei plastice : Suport de curs
O ghidare semnificativă a activităţii de cunoaştere spre autoinstruire în învăţământul superior este definită de lucrările metodice ale disciplinei, titularii de curs fiind cei care percep deplin nevoile de relaţionare a studentului cu obiectul studiului.
 
Lucrarea „Didactica educaţiei plastice : Suport de curs” (Bălţi, 2020), elaborată de Aliona Briţchi, conf. univ., dr. la catedra Ştiinţe ale educaţiei, USARB, propune o îmbinare de conţinuturi, metodologia predării şi analiza documentelor curriculare specifice disciplinei în domeniul Arta plastică.

Suportul de curs are menirea de a-i ajuta pe studenţii – viitori învăţători care, pe lângă alte discipline de studiu din ciclul primar, vor preda şi Educaţie plastică, familiarizându-i pe elevi cu elementele limbajului plastic, compoziţia plastică, mijloacele de expresie, tehnici de artă etc.
Manualul poate fi consultat/împrumutat în sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte” şi sala de împrumut nr. 2 „Documente didactice şi metodice” ale BŞ USARB.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu