Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

21.12.2020

PROBLEME FILOZOFICE ALE FIZICII ŞI ASTRONOMIEI

Probleme filozofice ale fizicii şi astronomiei
Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu un titlu nou „Probleme filozofice ale fizicii şi astronomiei” (Bălţi, Indigou Color, 2020), semnat de Petru Baciu, Valeriu Capcelea, dr. hab. în filozofie, conf. univ., USARB şi Mihail Popa, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ., USARB.

Este o lucrare destinată atât filozofilor, cât şi fizicienilor, care se interesează de bazele conceptuale, metodologice şi axiologice ale fizicii şi astronomiei. Structura lucrării şi tematica abordată oferă posibilitatea de a concepe atât reflecţiile filozofice asupra mecanicii, filozofiei fizicii moleculare, termodinamice, a electricităţii şi magnetismului, ideile filozofice cu privire la optică şi teoria relativităţii, filozofia fizicii nucleare şi unitatea lumii, cât şi aspectele ontologice şi metodologice ale fizicii care s-au decantat timp de secole şi milenii în istoria omenirii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu