Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

19.10.2020

LOUISE GLUCK, POETĂ AMERICANĂ, LAUREATĂ A PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ 2020

„Originalitatea lui Glück nu este atât de mult în modul în care ea vede, ci în ceea ce vede, iar deschiderea ei îi permite să observe lucruri pe care cititorii le-ar putea trece cu vederea.” 
Herman Sutter

Laureată a Premiului Nobel pentru Literatură 2020 a devenit scriitoarea Louise Gluck, cunoscută ca poetă, eseistă americană, profesor la mai multe instituţii de învăţământ din America, între care şi Universitatea Yale. Motivaţia Comitetului Nobel de la Stockholm fiind: „pentru vocea sa poetică inconfundabilă care, cu frumusețe austeră, face ca existența individuală să devină universală”. Louise Glück (22 aprilie 1943) s-a născut în New York și a crescut pe Long Island. A studiat la Sarah Lawrence College şi la Universitatea Columbia. A debutat în 1968 cu „Firstborn” (Primul născut) și a fost rapid aclamată drept unul dintre cei mai proeminenți poeți din literatura contemporană americană.

17.10.2020

ACHIZIŢII RECENTE

Colecţia sălii de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice a fost completată recent cu lucrarea „Culegere de probleme şi teste la unităţile de curs Monedă şi credit, finanţe publice şi finanţele întreprinderii” (Bălți : Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2020.), semnată de Branaşco Natalia, dr. în economie, conf. univ., Cazac Ianina, drd., lector universitar, Postolache Victoria, dr., conf. univ., Universitătea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Lucrarea de faţă este elaborată în vederea formării competenţelor în cadrul unităţilor de curs Monedă şi credit, Finanţe publice şi Finanţele întreprinderii. Culegerea de probleme şi teste constituie un suport didactic pentru studenţi în vederea susţinerii cu succes a evaluărilor curente şi finale.

15.10.2020

UN NOU STUDIU MONOGRAFIC ÎN COLECŢIA BŞ USARB

„Ion Creangă şi proza basarabeană” de Iraida Costin-Băicean
„Ion Creangă şi proza basarabeană” (Chişinău, 2020), este monografia cu care s-a îmbogăţit recent colecţia sălii de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice. Studiul este semnat de Iraida Costin-Băicean, asistent universitar, Catedra de limbă română şi filologie romanică, USARB.

Lucrarea menţionează pe bună dreptate că modelul Creangă în literatura noastră, la toate etapele şi în toate perioadele culturale şi literare, a contribuit din plin la remodelarea mentalităţii estetice, fiind esenţialmente, un „model catalitic, aidoma lui Eminescu”.

Studiul Iraidei Constantin-Brăicean ne ajută să înţelegem ce reprezintă modelul Creangă în socio-dinamica tuturor schimbărilor de paradigmă.

13.10.2020

ISTORIA STATELOR UNITE (1849-1890)

În cadrul parteneriatului, Statul Carolina de Nord a donat Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cărţi în limba engleză pe diverse domenii: literatură, psihologie, sociologie, matematică, chimie, istorie, ecologie, horticultură, etc. O serie excelentă de Time Life Books - 12 volume de istorie a Statelor Unite cu picturi, fotografii, hărți, desene și diagrame care detaliază istoria Statelor Unite de la descoperire până la sfârșitul Războiului Mondial. Din această serie au fost donate: Volumul 5: 1849-1865; Volumul 6: 1861-1876 şi Volumul 7: 1877-1890.

Prezentare excelentă în coperte căptușite maro și hârtie lucioasă de calitate pentru a susține fotografia extinsă. Este o prezentare tipică Time-Life a istoriei folosind fotografii ale perioadei, hărți și narațiuni pentru a ajuta cititorul să înțeleagă diferitele componente care alcătuiesc timpul și influențele culturii.

Fiecare volum este înzestrat cu anexă, cronologie, bibliografie, indice de nume şi geografic, precum şi cu o listă de imagini. În totalitatea lor, cele trei volume The LIFE History of the United States, constituie o valoroasă contribuţie la cunoaşterea istoriei SUA în anii 1849-1890 ai secolului al XVIII-lea şi mai ales în sfera de cercetare a evoluţiei istoriei. 

06.10.2020

BAZELE MANAGEMENTULUI ECOLOGIC

Bazele teoretice ale managementului ecologic, Sistemul managementului ecologic, Managementul ecologic în cadrul Uniunii Europene şi în Republica Moldova – sunt doar unele subiecte abordate în lucrarea, apărută recent în colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte, semnată de Arcadie Capcelea, dr. hab. în biologie, conf. cercetător, Victor Capcelea, dr. în ştiinţe geonomice, lector univ., USARB şi Valeriu Capcelea, dr. hab. în filosofie, conf. univ., USARB.
Capcelea, Arcadie. Bazele managementului ecologic
Capcelea, Arcadie. Bazele managementului ecologic / Arcadie Capcelea, Victor Capcelea, Valeriu Capcelea ; ref. şt.: Boris Boincean, Vasile Buzdugan. – Bălţi : Indigou Color, 2020. – 255 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-3382-7-1.

03.10.2020

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TRADUCĂTORULUI MARCATĂ LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

În data de 1 octombrie 2020, Gabriela Cazacu, bibliotecar principal, sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine, a prezentat expoziţia tematică „A învăţa să vorbeşti înseamnă a învăţa să traduci. Octavio Paz”, consacrată Zilei Internaţionale a Traducătorului, sărbătorită la 30 septembrie, organizată în colaborare cu Margarita Iulic, bibliotecar.
Expoziţia cuprinde peste 62 de documente: lucrările cadrelor didactice USARB, monografii, manuale, dicţionare, publicaţii periodice din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 

Activitatea s-a desfăşurat în sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine, prezenţi fiind studenţii grupei FE11Z, de la Facultatea de Litere, ghidaţi de dna Ludmila Cabac, doctor în filologie, lector univ. USARB.