Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

06.07.2022

INSTRUIREA LA DISTANŢĂ ÎN GIMNAZIU

Monitorizarea activităţii instituţionale la distanţă în timp de pandemie se demonstrează a fi o nouă experienţă din ultimii ani. Pentru a asigura funcţionalitatea instituţiilor de învăţământ în aceste condiţii este necesară monitorizarea activităţilor în format online. 

În colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte recent a apărut o lucrare nouă din domeniul pedagogie „Instruirea la distanţă în gimnaziu : Indicaţii metodice cu aplicaţii la Limba şi literatura română” (Bălţi, 2022), semnată de Maria Şorunga şi Angela Bejan, dr., lector univ. USARB.

Lucrarea de faţă este concepută pentru a analiza activitatea instituţiei de învăţământ, prin adaptarea activităţii ei la posibilităţile de monitorizare realizate în regim de distanţă. Este abordat nivelul de pregătire a cadrelor didactice pentru instruirea la distanţă. Examinând posibilităţile de soluţionare a conflictelor comucaţionale, este prezentată o experienţă a autorilor dobândită pe parcursul perioadei de instruire la distanţă.01.07.2022

LECTURA DE WEEKEND. SEZONUL PASIUNILOR de Sarah MACLEAN

În primul weekend din luna lui Cuptor, Vă propunem pentru lectură romanul Sezonul pasiunilor de Sarah MacLean, care şi-a publicat primul roman istoric de dragoste în 2010, iar de atunci, cărţile ei au devenit bestselleruri New York Times şi USA Today, fiind traduse în mai mult de 12 limbi şi distinse cu numeroase premii.

La șaptesprezece ani, Lady Alexandra este o tânără încăpățânată, voluntară și cu limba ascuțită, însușiri nu tocmai potrivite unei tinere aristocrate din Londra în perioada Regenței. Evident însă că, mama ei visează să o mărite cu un bărbat respectabil – și evident plicticos – și își pune toate abilitățile de ducesă în slujba acestei misiuni, găzduind unele dintre cele mai spectaculoase baluri ale sezonului. Însă între dansuri și petreceri, Alex, alături de cele două prietene ale sale, Vivi și Ella, reușește să se vâre în ceea ce pare a fi cel mai mare bucluc din viața ei.

Ca urmare a morții suspecte și misterioase a contelui de Blackmoor ‒ un apropiat al părinților ei ‒ Alex se hotărăște să-l ajute pe fiul acestuia, fermecătorul și chipeșul Gavin, să scoată adevărul la iveală. Într-o aventură presărată cu secvențe de spionaj, crime și alte afaceri ilicite, cui îi mai rămâne timp să caute soțul potrivit? Dar noul sezon londonez vine cu o mare surpriză pentru Alexandra, care considera că bărbații și dragostea nu și-ar putea găsi prea curând ‒ sau poate niciodată ‒ locul în viața ei.

Crime, trădare, baluri și zeci de pretendenți… Londra începutului de secol nouăsprezece nu a mai fost nicicând atât de marcată de perfidie, de aventuri și de… romantism.

Romanul Sezonul pasiunilor de Sarah MacLean, tradus din limba engleză de Gabriel Tudor, apărut la Bucureşti, editura Litera, 2014 din colecţia Iubiri de poveste poate fi împrumutat la domiciliu din colecţia sălii de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică.

30.06.2022

INTERPRETAREA MUZICALĂ. GÂNDIREA SPECIFICĂ

În cele două volume, investigaţiile autorului Constantin Ionescu-Vovu, tind a descoperi trunchiul comun al gândirii interpretative, derivat din informaţia purtată de textul muzical. Se încearcă a sistematiza un mod de gândire, o cale spre înţelegerea şi construirea imaginilor incifrate în text spre crearea unor lumi sonore plauzibile. Volumele sunt un imens material informativ structurat şi coagulat într-un demers amplu, dens şi temeinic fixat, spirit teorizant, puterea de analiză, o carte referenţială despre interpretarea muzicală ce nu există până azi, o izbândă de necontestat, a cărei valoare pare să fie unică în literatura muzicologică.

Lucrarea „Interpretarea muzicală. Gândirea specifică” (Bucureşti : Grafoart, 2021), în două volume, semnată de Constantin Ionescu-Vovu, poate fi împrumutată la domiciliu din colecţia sălii de împrumut nr. 3 Documente muzicale.

24.06.2022

LECTURA DE WEEKEND. ZILELE DUPĂ ORESTE de Vitalie CIOBANU

Volumul Zilele după Oreste vine să confirme vocaţia de cărturar a lui Vitalie Ciobanu, prozator, eseist, redactor-şef al revistei Contrafort, din Chişinău, preşedinte PEN Centru Moldova şi comentator al postului Europa Liberă, intelectualul de cursă lungă, revenit la prima sa dragoste, proza.

Proza lui Vitalie Ciobanu reunește o serie de personaje memorabile, în jurul cărora se construiesc imagini alternative ale unor realități istorice diverse: fost profesor de estetică, Oreste e un fel de tribun improvizat ale cărui discursuri revoltate, îndreptate împotriva politicii și lumii strâmbe de azi, magnetizează și intrigă în același timp; Radu Baltazar e un scriitor respins de editorul său, care nimerește într-o neașteptată conjunctură, alături de un șofer de taxi membru al unui serviciu de informații, sau, cum se recomandă chiar el, „colecționar de secrete“; Justin, un tânăr dispărut misterios printr-un fel de falie temporală, cu prilejul unui festival din Germania. Fie că sunt bine ancorate în lumea din jur sau se desprind de aceasta, virând într-un fantastic difuz, textele conturează microuniversuri de sine stătătoare.

Volumul de nuvele Zilele după Oreste include şapte proze: prima care dă titlul cărţii, datând din 2000; a doua – Ilona şi împărăţia, a treia – Taxiul de noapte, datat cu 2009, a patra – O după-amiază cu Llosa; a cincea – Engleza pentru cei care pleacă; a şasea – Croaziera şi ultima din 2018, Globul de cristal.

Volumul Zilele după Oreste, apărut la Bucureşti: Humanitas, 2019 poate fi împrumutat la domiciliu din colecţia sălii de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică.

23.06.2022

MANAGEMENTUL INOVAȚIILOR ÎN EDUCAȚIE

Colecţia sălii de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice a fost completată recent cu lucrarea „Managementul inovaţiilor în educaţie : Ghid metodic pentru cadrele manageriale şi didactice” (Bălţi, 2019), semnată de un grup de cadre didactice USARB: Tatiana Şova, dr., conf. univ., Veronica Rusov, asistent universitar şi Ludmila Cotos, dr., conf. univ. 

Educația în Republica Moldova, în ultimul deceniu, a cunoscut o continuă transformare și dezvoltare sub aspectul conținutului, tehnologiei didactice, având drept reper didactico-metodic formarea de competențe. Structura Ghidului metodic pentru cadrele manageriale și didactice include 10 ateliere în care este abordat complex fenomenul pedagogic al transferului inovațional accentul fiind pus pe condițiile ce determină succesul procesului inovaţional. În ghid sunt propuse variante ale temelor de cercetare în cadrul lucrărilor metodice, tezelor de licenţă, tezelor de master. Cei interesați de implementarea inovațiilor nu se vor limita doar la informaţia din ateliere și anexe, ci vor consulta şi literatura recomandată.

Lucrarea de faţă va eficientiza calitatea implementării inovațiilor în educație, va contribui la dezvoltarea comportamentelor pedagogice echilibrate emoţional şi va conduce la crearea unei culturi a inovării în instituțiile de învățământ. 

Ghidul poate fi consultat şi în format electronic

16.06.2022

REPERE VIOLONISTICE ROMÂNEŞTI ÎN REPERTORIUL DE SONATE BEETHOVENIENE

Colecţia sălii de împrumut nr. 3 Documente muzicale a BŞ USARB a fost recent îmbogăţită cu lucrarea autoarei Simina Croitoru „Repere violonistice româneşti în repertoriul de sonate beethoveniene” (Bucureşti: Grafoart, 2021).

Cartea constituie o contribuţie valoroasă în cadrul cercetării şcolii violonistice româneşti şi a stilisticii interpretative. Autoarea îşi propune să reevalueze şi să redimensioneze tematica respestivă. Domnia sa realizează o originală prezentare istorică în care se regăsesc cei mai importanţi reprezentanţi ai violonisticii româneşti, de la Enescu – ilustrul muzician care a influenţat hotărâtor evoluţia artei interpretative şi a pedagogiei violonistice româneşti şi internaţionale – până în zilele noastre – Ştefan Gheorghiu. Cartea constituie o pledoarie convingătoare pentru noi abordări, în scopul studierii tradiţiei interpretative şi a evoluţiei violonisticii pe plan naţional şi mondial.14.06.2022

INSTRUMENT DE INSTRUIRE ŞI CERCETARE

Centrul de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Ştiinţifice USARB vă invită să luaţi act de al doilea număr al Buletinului Informativ pentru perioada mai-iulie 2022, care cuprinde noutăţile Oficiului pentru Publicaţii ale Uniunii Europene şi a repozitoriului CORDIS în perioada vizată.