Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

06.08.2020

ARTA CA TERAPIE

Care este rolul artei? Care ne sunt trăsăturile psihologice perisabile pe care arta le-ar putea îndrepta?

Răspunsul îl putem găsi în lucrarea Arta ca terapie (Bucureşti : Eitura Vellant, 2014) semnată de Alain de Botton şi John Armstrong. Autorii ne propun o privire nouă asupa subiectului: arta nu doar ca obiect al contemplaţiei, ci ca mijloc de cunoaştere şi înţelegere a propriei vieţi. Folosind peste 150 de exemple din artă, arhitectură şi design, Arta ca terapie analizează unele din cele mai personale dileme ale existenţei: De ce munca nu-mi aduce mai multe satisfacţii? Cum de alţii au o viaţă mult mai interesantă? Aş putea să mă înţeleg mai bine cu ceilalţi? De ce politica este atât de deprimantă? Această carte vorbeşte despre lecţiile neaşteptate de viaţă aflate în spatele unor lucrări de artă: arta ca formă de terapie. 

Cartea poate fi consultată în Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte a Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

01.08.2020

INSTRUMENT DE CERCETARE PENTRU LICENŢIAŢI, MASTERANZI, DOCTORANZICentrul de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Ştiinţifice USARB vă invită să luaţi act de al doilea număr al Buletinului Informativ pentru perioada iulie-august 2020, care cuprinde noutăţile repozitoriului CORDIS şi al Oficiului pentru Publicaţiile Uniunii Europene în perioada vizată.

31.07.2020

NOUTĂŢILE CENTRULUI ONUCentrul de Informare a Organizaţiei Naţiunilor Unite al Bibliotecii Ştiinţifice USARB vă informează despre ultimele NOUTĂŢI ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Agenţiilor ei, posibilităţile şi oportunităţile utilizării resurselor și instrumentelor de cercetare online.

19.06.2020

NOTE DE CURS LA PSIHOTERAPIE

Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu un titlu nou la psihologie „Psihoterapii : Note de curs” (Bălţi, 2020), semnat de Daniela Cazacu, doctor în psihologie, lector universitar, USARB.

Lucrarea înglobează opticele celor mai renumiţi savanţi, specialişti din domeniu şi are menirea să călăuzească studenţii în problematica psihoterapiei, se constituie ca note de curs de specializare ce întregeşte pregătirea profesională a viitorilor specialişti în psihologie, ciclul doi, studii superioare de master.

Parcurgând conţinuturile propuse în manual, masteranzii vor fi capabili să înţeleagă reperele ce ghidează demersul terapeutic individual şi de grup, să identifice şi să aplice un cadru conceptual solid bazat pe cercetare, cunoaşterea şi respectarea standardelor profesionale şi etice în cadrul psihoterapiei individuale şi de grup, să proiecteze strategii de intervenţie primară şi secundară asupra factorilor de risc pentru apariţia problemelor de ordin personal în cazul psihoterapiei.

17.06.2020

AUREL DAVID, PICTOR, GRAFICIAN – 85 DE ANI DE LA NAŞTERE

Pe data de 18 iunie, pictorul şi graficianul Aurel David ar fi împlinit 85 de ani. Pe parcursul activităţii sale creatoare, activitate ce a durat peste 25 de ani, Aurel David s-a manifestat activ în diferite genuri de artă, a realizat un şir de lucrări importante în pictură şi grafică de şevalet, artă monumental-decorativă şi sculptură, multe dintre acestea devenind lucrări reprezentative ale genurilor, unele fiind considerate de către specialişti adevărate capodopere.


13.06.2020

INVITAŢIE LA LECTURĂ

Stimaţi Utilizatori!
Vă invităm la lectura a celei mai fascinante cărţi semnată de Nicolae Dabija „Te blestem să te îndrăgosteşti de mine! : Cartea iubirilor imposibile” (Chişinău, Editura pentru Literatură şi Artă, 2018).
coperta carte Nicolae Dabija „Te blestem să te îndrăgosteşti de mine! : Cartea iubirilor imposibile”„Dedic această carte îndrăgostiților de toate vârstele, celor care au iubit, care iubesc sau care vor iubi.” (Nicolae Dabija)
„Te blestem să te îndrăgosteşti de mine! : Cartea iubirilor imposibile” este un roman perfect, de un lirism extraordinar, care însumează o poveste de dragoste imposibilă,  în care te visezi, te pierzi şi, într-un final, te regăseşti. Eroina, Oana Nour, o tânără greu de înțeles care refuză de a fi atrăgătoare, nu vrea să cadă în capcana dragostei, însă reuşeşte să îl facă pe El să o iubească mai mult decât orice.
Romanul poate fi împrumutat la domiciliu din sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

10.06.2020

SIGRID UNDSET - LAUREATĂ A PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ

„Dragostea nu stabilește nici o lege; le rupe pe toate.”
Sigrid UNDSET
Vă invităm să lecturaţi un bestseller internaţional Kristin Lavransdatter, opera celei mai importante scriitoare norvegiene Sigrid Undset (n. 20 mai 1882, Kalundborg, Danemarca - d. 10 iunie 1949, Lillehammer, Norvegia), distinsă cu Premiul Nobel pentru Literatură, 1928, în special pentru descrierea plină de forţă a vieţii Nordului în timpul Evului Mediu".

În capodopera sa, trilogia Kristin Lavransdatter (1920-1922), acţiunea este situată în Norvegia medievală şi prezintă dezvoltarea spirituală a unei femei puternice, cu bucuriile, aspiraţiile, durerile, înfrângerile şi reuşitele ei.

„Asemenea lui Lev Tolstoi (şi a altora), Sigrid Undset nu excelează însă atât în demonstraţia sa ideologică (oricât de elocventă şi-ar dori pledoaria), cât în arta de a configura adevăruri psihologice, de a releva relaţii interumane grăitoare prin ele însele, de a contura tipuri dezaureolate, de a le urmări soarta şi de a organiza imensul material faptic în funcţie, în primul rând, de logica internă a evenimentelor şi a personagelor.”
Aurel Martin