Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

09.11.2020

CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN PEDAGOGIE

„O teorie a instruirii ar trebui să determine ordinea cea mai eficientă în care urmează să fie prezentate materialele de învăţat.” 
Jerome Seymour Bruner

Instruirea este un proces de pregătire, informare şi formare a unui efectiv de oameni şi nu a fiecărui individ în parte. Verbul a instrui reprezintă procesul de a instrui, a învăţa pe cineva, a transmite cunoştinţe, a pregăti pe cineva într-un domeniu oarecare. Instruirea reprezintă activitatea pedagogică, proiectată şi realizată în contextul procesului de învăţământ, organizată formal şi nonformal, cu funcţia centrală formarea-dezvoltarea personalităţii preşcolarului / şcolarului / studentului etc.

Volumul „Instruirea / procesul de învăţământ” semnat de Sorin Cristea (Bucureşti, Editura Didactica Publishing House, 2017) defineşte şi analizează conceptele pedagogice fundamentale de instruire şi de proces de învăţământ. Cartea este structurată în funcţie de următoarele obiectivele: Instruirea / procesul de învăţământ, normativitatea activităţii de instruire, metodologia de cercetare a activităţii de instruire, analiza activităţii de instruire, structura de functionare a activităţii de instruire. În partea finală a cărţii sunt prezentate aplicaţii practice care exemplifica structura de funcţionare a activităţii de instruire în contextul procesului de învăţământ, în condiţiile specifice şcolii primare (clasa pregătitoare; clasele I-IV).
Lucrarea este adresată studenţilor, profesorilor şi altor specialişti din domeniul educaţiei, poate fi împrumutată la domiciliu în sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice şi beletristică sau consultată în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte al Bibliotecii Ştiinţifice USARB.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu