Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

05.11.2020

MIHAIL SADOVEANU – 140 DE ANI DE LA NAŞTERE

Mihail Sadoveanu a fost şi este unul dintre cei mai importanți și prolifici prozatori români din prima jumătate al secolului XX-lea, având o carieră ce se întinde pe parcursul a cincizeci de ani. 
Este cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice și de aventuri, deși autorul a creat pagini nemuritoare despre lumea țărănească din Moldova, despre natura României și a scris, de asemenea, reportaje și pagini memorialistice. Sadoveanu a fost unul din primii colaboratori ai revistei tradiționaliste “Sămănătorul”, înainte de a deveni un scriitor realist și adept al curentului poporanist reprezentat de revista literară „Viața Românească.” Opera sa poate fi grupată în câteva faze care corespund unor direcții sau curente literare dominante într-o anumită epocă: 

  1. Primă etapă sămănătoristă, cea de început, a primelor încercări, nuvele și povestiri; 
  2. A doua etapă mitico-simbolică, din perioada interbelică (reflectată în romane precum „Creanga de aur “sau „Divanul persian”). În această etapă, acțiunea operelor sale are loc în general în regiunea istorică a Moldovei, cu teme preluate din istoria medievală și modernă timpurie a României, în romane precum „Neamul Șoimăreștilor”, „Frații Jderi “și „Zodia Cancerului”; 
  3. Ultima etapă corespunde realismului socialist, în acord cu perioada socialist-comunistă la care Sadoveanu va adera ideologic.
Cu prilejul aniversării scriitorului, în sala de lectură Ştiinţe Filologice a Bibliotecii Ştiinţifice USARB este organizată o expoziţie de carte cu genericul „Mihail Sadoveanu: între mit şi realitate” fiind expuse lucrările din colecţia bibliotecii în care este oglindită viaţa, opera şi activitatea povestitorului, nuvelistului, romancierului, academicianului și omului politic român.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu