Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

15.10.2020

UN NOU STUDIU MONOGRAFIC ÎN COLECŢIA BŞ USARB

„Ion Creangă şi proza basarabeană” de Iraida Costin-Băicean
„Ion Creangă şi proza basarabeană” (Chişinău, 2020), este monografia cu care s-a îmbogăţit recent colecţia sălii de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice. Studiul este semnat de Iraida Costin-Băicean, asistent universitar, Catedra de limbă română şi filologie romanică, USARB.

Lucrarea menţionează pe bună dreptate că modelul Creangă în literatura noastră, la toate etapele şi în toate perioadele culturale şi literare, a contribuit din plin la remodelarea mentalităţii estetice, fiind esenţialmente, un „model catalitic, aidoma lui Eminescu”.

Studiul Iraidei Constantin-Brăicean ne ajută să înţelegem ce reprezintă modelul Creangă în socio-dinamica tuturor schimbărilor de paradigmă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu