Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

17.10.2020

ACHIZIŢII RECENTE

Colecţia sălii de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice a fost completată recent cu lucrarea „Culegere de probleme şi teste la unităţile de curs Monedă şi credit, finanţe publice şi finanţele întreprinderii” (Bălți : Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2020.), semnată de Branaşco Natalia, dr. în economie, conf. univ., Cazac Ianina, drd., lector universitar, Postolache Victoria, dr., conf. univ., Universitătea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Lucrarea de faţă este elaborată în vederea formării competenţelor în cadrul unităţilor de curs Monedă şi credit, Finanţe publice şi Finanţele întreprinderii. Culegerea de probleme şi teste constituie un suport didactic pentru studenţi în vederea susţinerii cu succes a evaluărilor curente şi finale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu