27 martie 2024

INSTRUIRE ŞI CERCETARE

În colecţia sălii de împrumut Documente didactice şi metodice poate fi consultată şi împrumutată la domiciliu lucrarea Metodica predării obiectului ştiinţe în clasele primare, semnată de Lora Ciobanu, doctor în pedagogie, conferențiară universitară, USARB.
  • Ciobanu, Lora. Metodica predării obiectului Ştiinţe în clasele primare / Lora Ciobanu ; recenzenţi: Nina Sacaliuc, Vasile Buzdugan, Lilia Guţalov ; Univ. de Stat ``Alecu Russo`` din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Bălţi , 2015 (Tip. din Bălţi). – 253 p. : il., an. – ISBN 978-9975-132-25-1. – Bibliogr.: p. 224-227.

Lucrarea prezintă o abordare modernă a procesului de predare – învăţare – evaluare a conţinuturilor la obiectul ştiinţe în ciclul primar. În această ordine de idei, autoarea menţionează că Metodica predării obiectului Ştiinţe cuprinde analiza cursului de Ştiinţe după clasele în corespundere cu subcompetenţele curriculare, metodele şi procedeele de predare/învăţare. Publicaţia învaţă studenţii cum să aplice corect principiile didactice moderne la tema lecţiei, particularităţile însuşirii acestui material de către elevi.

Niciun comentariu: