28 februarie 2024

TITLU NOU ÎN COLECŢIE

Suportul de curs „Formarea reprezentărilor elementare de matematică” (Bălţi, 2024) de Ludmila Cotos
Recent colecţia sălii de împrumut Nr. 2 Documente didactice şi metodice a fost completată cu suportul de curs „Formarea reprezentărilor elementare de matematică” (Bălţi, 2024), semnat de Ludmila Cotos, dr., conf. univ., USARB.

Lucrarea presupune cunoaşterea finalităţilor cuprinse în Curriculum pentru Educaţie Timpurie (CET) la Domeniul „Ştiinţe şi tehnologii”, care se referă la procesul de formare a reprezentărilor elementare matematice şi este propus elevilor anului III, Specialitatea: Educaţie timpurie, Calificarea: Educator.

Suportul de curs este scris într-un limbaj accesibil, conceptele şi succesiunea unităţilor de învăţare sunt în concordanţă cu documentele reglatorii: Curriculum pentru Educaţie Timpurie, Cadrul de referinţă al educaţiei timpurii, Standarde de învăţare şi dezvoltarea copilului de la naştere până la 7 ani etc.

Lucrarea poate fi consultată online.

Niciun comentariu: