Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

14.12.2020

DIALOG ÎNTRE DISCIPLINE

Transdisciplinaritatea e o nouă abordare a învăţării. Antetul proiectului unei lecţii transdiciplinare se deosebeşte de antetul unei lecţii tradiţionale. Cheia succesului se află în proiectarea, organizarea şi realizarea unui demers didactic în, între şi dincolo de orice disciplină. 
  • Ce este transdiciplinaritatea?
  • Cum învaţă elevul în cadrul activităţilor transdisciplinare?
  • Cum monitorizăm progresul elevului?
Răspuns la aceste şi alte întrebări, precum şi modele de proiecte didactice ale activităţilor transdiciplinare ne oferă autoarea Doina Bîrcă în lucrarea „Activităţi transdiciplinare în clasele primare: Ghid metodic pentru cadrele didactice” (Bălţi, 2020), apărută recent în colecţia sălii de lectură „Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte” al Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Recenzent al acestui ghid este Tatiana Şova, dr., conf. univ., USARB.


Un comentariu: