Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

06.10.2020

BAZELE MANAGEMENTULUI ECOLOGIC

Bazele teoretice ale managementului ecologic, Sistemul managementului ecologic, Managementul ecologic în cadrul Uniunii Europene şi în Republica Moldova – sunt doar unele subiecte abordate în lucrarea, apărută recent în colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte, semnată de Arcadie Capcelea, dr. hab. în biologie, conf. cercetător, Victor Capcelea, dr. în ştiinţe geonomice, lector univ., USARB şi Valeriu Capcelea, dr. hab. în filosofie, conf. univ., USARB.
Capcelea, Arcadie. Bazele managementului ecologic
Capcelea, Arcadie. Bazele managementului ecologic / Arcadie Capcelea, Victor Capcelea, Valeriu Capcelea ; ref. şt.: Boris Boincean, Vasile Buzdugan. – Bălţi : Indigou Color, 2020. – 255 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-3382-7-1.
Este un manual dedicat studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior, în special, celor de la specialităţile ecologice, economice şi de drept. Structura şi tematica lui oferă posibilitatea de a concepe atât fundamentele teoretice ale acestei ştiinţe interdisciplinare nou apărute, cât şi domeniul practic al lui, pentru a contribui la organizarea şi administrarea protecţiei mediului şi asigurarea Dezvoltării Durabile a societăţii. Manualul poate fi util şi pentru practicienii ce activează în organele de stat ale protecţiei mediului şi resurselor naturale, în instituţiile Agenţiei de Mediu şi ale Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, în domeniile ce ţin de formarea politicii ecologice şi dezvoltarea instrumentelor ei, sistemului informaţional de mediu, ş. a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu