Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

03.12.2015

TOŢI DIFERIŢI, TOŢI EGALIEducaţia incluzivă prevede schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului educaţional, pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie tuturor în contexte integrate şi medii de învăţare comune.


 3  Decembrie – Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi
„Şcolile incluzive sînt mijloace optime de combatere a atitudinilor discriminatoare, de creare a unor comunităţi primitoare, de construire a unei societăţi incluzive şi de asigurare de şanse egale la educaţie pentru toţi; mai mult, acestea oferă o educaţie de calitate, sporind, astfel eficienţa şi, în ultima instanţă, rentabilitatea întregului sistem de învăţămînt.”
Declaraţia UNESCO de la Salamanca (1994)

 Stimaţi cititori, vă invităm să vizitaţi expoziţia consacrată problemei educaţiei incluzive „O lume diferită, o lume la fel. 3 Decembrie – Ziua Persoanelor cu Disabilităţi”, vernisată în sala de lectură nr.3 Ştiinţe psihopedagogice, naturale, reale. Artă.
Propunem unele din cele mai reprezentative lucrări din cadrul expoziţiei:
Strategii didactice în educaţia incuzivă, autor Daniel Mara (Bucureşti, 2009). Lucrarea se impune atît prin actualitatea temei, cît şi prin modul de tratare a acesteia, pe baza unei cercetări-acţiune care a urmărit activizarea autenticului potenţial intelectual al elevilor cu diferite dizabilităţi cognitive şi integrării acestora în învăţămîntul de masă. Secţiunea teoretică sintetizează cele mai noi teorii referitoare la dizabilităţile cognitive. În partea experimentală autorul demonstrează posibilităţile de învăţare, mai ales la elevi cu intelect liminar prin utilizarea strategiilor didactice activizate.
Lucrarea Copiii cu cerinţe educative speciale: Aspecte teotetico-practice de integrare în societate (Ch., 2012), prezintă rezumatul lucrului şi eforturilor comune ale experţilor internaţionali şi specialiştilori din Republica Moldova, avînd drept scop producerea efectelor calitative în activitatea de reabilitare şi incluziunea socială a copiilor cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu