Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

09.11.2018

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Sala de lectură Nr. 3 Ştiinţe psiho-prdagogice, naturii, reale. Arte a fost completată recent cu lucrarea „Activitatea ştiinţifico-metodică în unităţile de învăţământ” (Bălţi, 2018), semnată de Sacaliuc Nina, doctor în pedagogie, conf. univ. Suportul de curs este orientat spre atingerea şi menţinerea calităţii înalte a procesului educaţional, contribuie la dezvoltatea deprinderilor de analiză pedagogică, la cercetările teoretice şi experimentale şi este structurat în 7 capitole. Sunt abordate următoarele subiecte: bazele teoretico-practice ale activităţii ştiinţifico-metodice, conţinutul şi metodele instruirii ale cadrelor didactice, consiliul profesional ca formă superioară a activităţii metodice, catedra şcolară şi înstruirile metodice, motivaţia dezvoltării profesionale ale cadrelor didactice etc.
Lucrarea este destinată studenţilor Ciclului II, cu studii superioare de masterat, dar poate fi utilă şi pentru studentii Ciclului I şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar.

Un comentariu: