Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

04.02.2018

PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ

Stimaţi utilizatori,
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice/metodice Vă propune noi documente în ajutorul practicii pedagogice.

   Didactica matematicii (pentru treapta primară): Suport de curs / Liubov Zastînceanu; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra de Matematică şi Informatică, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. - Bălţi: S. n., 2017
   Formarea în cadrul studierii unităţii de curs Didactica matematicii este orientată spre asigurarea dimensiunii aplicative a competenţelor pedagogice ale viitorului învăţător pentru predarea matematicii la treapta primară: a competenţelor gnoseologice, pronostice, praxiologice, de evaluare a activităţii profesionale, comunicative şi de integrare socială. Studiind cursul de Didactica matematicii, viitorul învăţător de clase primare va conştientiza structura, conţinutul şi logica cursului primar de matematică; va aplica principiile didactice fundamentale pentru procesul educaţional la matematică în treapta primară, reperele metodologice ale acestui proces; va elabora şi aplica demersuri didactice pentru diferite momente ale unei lecţii de matematică în clasele primare.


  Didactica predării informaticii / Cristian-Dumitru Masalagiu, loan Asiminoaei, Mirela-Anca Ţibu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - laşi: Polirom, 2016.
   Didactica predării informaticii studiază tehnicile şi metodele de predare-învăţare în întreaga lor complexitate, căutând să evidenţieze problemele majore ale acestei discipline, să examineze şi să dea sugestii cu privire la programele analitice (curriculare) curente, la funcţionarea şi organizarea sistemului de învăţământ specific în ansamblu.
Volumul se adresează în principal profesorilor din învăţământul preuniversitar, dar şi elevilor şi studenţilor cu preocupări legate de informatică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu