Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

24.12.2020

CERCETAREA PEDAGOGICĂ

Profilul profesorului competent modern conţine competenţele de cercetare şi inovare a realităţii educaţionale. Lucrarea „Cercetarea pedagogică : Suport de curs” (Bălţi, 2020), semnată de cadrele didactice USARB: Veronica Rusov, asistent universitar, şi Ludmila Cotos, dr., lector universitar, îşi propune iniţierea studenţilor în fundamentele teoretice, metodologice şi aplicative, diferitele tipuri de demersuri investigative caracteristice proceselor educaţionale, postulând faptul că cercetarea pedagogică reprezintă o strategie de acţiune firească, proprie oricărui cadru didactic şi necesară pentru evoluţia sa profesională în cariera didactică.

Concepută ca o sursă de informare ştiinţifico-didactică, lucrarea serveşte atât pregătirea studenţilor din domeniul ştiinţelor educaţiei, care doresc să devină cadre didactice, cât şi pentru activităţile de formare profesională continuă a cadrelor didactice. 

Suportul de curs poate fi consultat/împrumutat în sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte” şi sala de împrumut nr. 2 „Documente didactice şi metodice” ale BŞ USARB.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu