Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

20.11.2020

ALGEBRA ŞI TEORIA NUMERELOR

Colecţia sălii de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice a Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost completată recent cu un manual nou din domeniul matematicii, semnat de Rotari Tatiana, lector universitar USARB.

Rotari, Tatiana. Algebra şi teoria numerelor : Suport de curs / Tatiana Rotari. – Bălţi : [S. n.] , 2019 (Tipografia din Bălţi). – ISBN 978-9975-3369-7-0. 

Suportul de curs este structurat în 8 unităţi de conţinut în care se descriu şi se exemplifică conceptele fundamentale ale Algebrei şi Teorie numerelor, precum: divizibilitate, funcţie numerică, congruenţă, ecuaţie diofantică. Manualul poate fi util studenţilor specialităţii Matematică şi Informatică, precum şi elevilor şi profesorilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu