Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

03.02.2020

O VIAŢĂ TRĂITĂ, PRECUM UN CÂNT

Vă invităm în Oficiul Documente muzicale pentru a lectura şi cânta din Antologia de cântece pentru copii şi tineret scrise în anii 2002-2016 de Pavel Anton. Lucrarea a apărut la Bălţi, USARB, 2019 în coordonare cu Marina Morari, conf. univ., dr. a Universităţii. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Volumul reuneşte cântecele compuse în diferite perioade din viaţa unui reputat conf. univ., folclorist, dirijor, pedagog, Pavel Anton. După terminarea studiilor la Consevatorul din Chişinău, lucrează 25 ani la Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi, actualmente – USARB. „Absolvenţii anilor 1955-1985, au avut parte de ore de cor cu maestrul Pavel Anton, care au devenit lecţii de viaţă, lecţii pentru viaţă. Instituie orchestra de muzică populară „Alunelu”, care işi continuă activitatea mai bine de 50 de ani, conduce corul universitar. Eminent în învăţământ şi cultură, i-a fost decernată Medalia de aur pentru succesele în artă interpretativă corală, a fost înmatriculat în Cartea de onoare a talentelor din Republica Moldova” – ne aminteşte Marina Morari.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu