Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

14.01.2020

ARTA CUVÂNTULUI EMINESCIAN

NUMAI POETUL...
[...] Numai poetul,
Ca pasări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului:
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde pasări ca el
Se-ntrec în cântări.
(EMINESCU, Mihai. Lumină de lună. Craiova : Scrisul românesc, 1993, vol. II, p. 401)

Vă invităm la lectura operei eminesciene prezentate la expoziţia „Arta cuvântului eminescian”, organizată cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu.
Expoziţia cuprinde creaţia poetului, precum şi critica literara a operei.

Printre documentele expuse menţionăm: 
•  Lucian Boia în cartea „Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea şi desfacerea unui mit” (Bucureşti, Ed. Humanitas, 2015) prezintă un studiu despre mitologia eminesciană.
•  Cartea „Eminescu şi credinţa” de Răzvan Codrescu (Bucureşti, Ed. Lumea credinţei, 2013) include diverse publicaţii despre Eminescu în ultimii 20 de ani.
•  Volumul „Eminescu eternă statuie a spiritului”, semnat de Vlad Zbârciog (Iaşi, Ed. Princeps Edit, 2008). În lucrare se oferă interpretarea critică a operei eminesciene de Constantin Noica, Mihai Cimpoi, Titu Maiorescu, Victor Crăciun ş.a., precum şi prezenţa operei Marelui poet în pictură, grafică, sculptură.


Documentele pot fi împrumutate la domiciliu din Sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu