Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

29.01.2020

ACHIZIŢII RECENTE DIN DOMENIUL PEDAGOGIEI IN COLECŢIILE BŞ USARB

Colecţia sălii de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice a fost completată cu trei lucrări noi din domeniul pedagogiei:

•  Cadrul de referinţă al Educaţiei timpurii din Republica Moldova / coordonatori naţionali: Angela Cutasevici, Valentin Crudu ; experţi-coordonatori naţionali: Vladimir Guţu, Maria Vrânceanu ; grupul de lucru: Veronica Clichici [et al.]. - Chişinău : Lyceum, 2018.

Prezentul document concretizează viziunea asupra copilului, acceptată și promovată prin cadrul normativ și de politici în sistemul educațional din Republica Moldova; stabilește aspectele specifice ale procesului educațional; asigură convergența eforturilor în extinderea, aprofundarea, dezvoltarea educației copilului de la naștere până la 7 ani și corelarea cu nevoile multiple ale copilului și familiei, asigurarea stării de bine a copilului, asigurarea accesului și șanselor egale la o educație de calitate fiecărui copil.•   Standarde de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani : (variantă revăzută/dezvoltată) / coordonatori naţionali: Angela Cutasevici, Valentin Crudu ; experţi-coordonatori naţionali: Vladimir Guţu, Maria Vrânceanu ; echipa de elaborare: Mihaela Pavlenco [et al.] ; au colaborat: Liuba Mocanu [et al.] ; redactor: Natalia Cimpac. - Chişinău : Lyceum, 2019.

Lucrarea prezintă un document oficial, ce reflectă un cadru de referință privind aşteptările despre ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să facă, orientează actorii actului educațional în creşterea şi dezvoltarea copiilor de la naştere până la intrarea în şcoală, atât în mediul familial, cât şi în cadrul altor instituții de educaţie timpurie. 
•  Curriculum pentru educaţie timpurie / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori generali: Angela Cutasevici, Valentin Crudu ; experţi coordonatori naţionali: Vladimir Guţu, Maria Vrânceanu ; echipa de elaborare: Mihaela Pavlenco [et al.]. - Chişinău : Lyceum, 2019.

Curriculumul este destinat adulților care se ocupă de educația copiilor cu vârsta de până la 7 ani (cadre didactice, părinți, tutori etc.), conceptorilor de materiale didactice, suport pentru dezvoltarea copiilor și a materialelor, suport pentru eficientizarea practicilor educaționale ale cadrelor didactice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu