Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

12.12.2019

SURSE NOI PENTRU STUDIU ŞI CERCETARE

Colecţia sălii de lectură Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a fost recent îmbogăţită cu două lucrări la filozofie şi religie, donaţie din partea autorilor Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filozofie, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi Asistenţă socială, USARB, şi Luis Serdeşniuc, doctorand la Şcoala Doctorală a Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chişinău.

Capcelea, Valeriu. Filozofie socială : Manual pentru instituţiile de învăţământ superior cu profil economic, tehnic şi tehnologic / Valeriu Capcelea, Pavel Movileanu, Mihai Braga ; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Chişinău : [s. n], 2019. – 266 p. : scheme. – ISBN 978-9975-46-406-2;
Este un manual destinat studenţilor, mai ales, celor de la specialităţile cu profil economic, tehnic şi tehnologic a instituţiilor de învăţământ superior. Lucrarea în cauză poate trezi interes şi din partea unui cerc larg de cititori, în special a celor care se interesează de problemele vieţii sociale, de forţele motrice a dezvoltării sociale, tendinţele, problemele şi perspectivele dezvoltării sociale în sec. al XXI-lea.

Serdeşniuc, Luis. Criza iconoclastă din secolele VIII-IX în Imperiul Bizantin şi influenţa ei asupra societăţii postmoderne / Luis Serdeşniuc, Valeriu Capcelea. – Bălţi : Indigou Color, 2019. – 106 p. – ISBN 978-9975-3267-9-7;

Studiul tratează problemele crizei iconoclaste care a avut loc în Imperiul Bizantin în a doua jumătate a primului mileniu după Hristos şi implicaţiile ei asupra contemporanietăţii. Lucrarea este destinată feţelor bisericeşti, teologilor, filosofilor, istoricilor, pedagogilor şi sociologilor. Prezintă interes şi poate fi utilă unui cerc larg de cititori, în mod special, celor care vor să cunoască mai detaliat esenţa fenomenului iconoclast. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu