Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

04.11.2019

EVALUAREA REGIONALĂ A IMPACTULUI ANTROPIC

În colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a apărut o lucrare nouă din domeniul ecologiei „Evaluarea regională a impactului antropic: cazul Podişului Moldovei de Nord” (Bălţi, 2019), semnată de Victor Capcelea, dr. în ştiinţe geonomice, lector univ. al Catedrei de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie USARB.
Este o monografie în care este expusă fundamentarea complexă şi sistemică a evaluării regionale a impactului antropic şi a dinamicii calităţii mediului, având ca studiu de caz această regiune geografică. Problema științifică soluționată constă în elaborarea cadrului conceptual și fundamentarea abordării sistemice a evaluării impactului antropic asupra mediului la nivelul unei regiuni geografice ca instrument al politicii de mediu, fapt care a contribuit la eficientizarea identificării problemelor prioritare de mediu, a formulării modalităților și măsurilor de protecție a mediului înconjurător pentru Podişul Moldovei de Nord.
Studiul în cauză este destinat geografilor, biologilor, specialiştilor în domeniul protecţiei mediului etc. El prezintă interes şi poate fi util unui cerc larg de cititori, în mod special, pentru cei care vreau să cunoască şi să pătrundă în esenţa problemelor ecologice cu care se confruntă Republica Moldova în general, cu chestiunile proprii Podişului Moldovei de Nord, în particular, cu modalităţile de coluţionare a lor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu