Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

08.11.2019

EDUCAŢIA TIMPURIE PRIN JOCURI ŞI PROIECTE DIDACTICE

Jocurile copiilor sunt variate atât după conţinut, caracter, material, cât şi după importanţa lor pedagogică. Jocul didactic este o formă de activitate atractivă şi accesibilă copilului care îmbunătăţeşte procesul instructiv-educativ.

În lucrarea „De la joc la învăţare: Cum folosim jocul didactic în educaţia timpurie” (Bucureşti, Editura Trei, 2016) autorii Nell Marcia L. şi Walter F. Drew susţin includerea jocului în grădiniţă şi clasele primare, pentru ai ajuta pe copii să-şi dezvolte autocontrolul, precum şi pentru a promova abilităţile lingvistice şi cognitive.

Mai multe proiecte didactice zilnice, clasificate pe anotimpuri se regăsesc în lucrarea „Modele de proiectare zilnică în instituţia de educaţie timpurie: Ghid de inspiraţie în planificare” (Chişinău, 2019), semnată de Natalia Carabet.

Volumele sunt adresate studenţilor, masteranzilor, profesorilor şi altor specialişti din domeniul educaţiei şi pot fi împrumutate la domiciliu în sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică sau consultate în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu