Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

27.10.2019

CERCETĂTORILOR ÎN DOMENIUL LITERATURII

Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a completat recent cu mai multe exemplare a volumului „Cinci feţe ale modernităţii: Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism”, semnat de Matei Călinescu (Iaşi, Editura Polirom, 2017), care reprezintă o ediţie la a 40 aniversare de la apariţia primei versiuni.. 
Studiul oferă o analiză a ideilor estetice şi intelectuale ce au guvernat producţia literară a ultimilor 150 de ani. Lucrarea va fi utilă profesorilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în studierea conceptelor despre modernism, avangardă, decadenţă, kitsch şi postmodernism.
Volumul poate fi consultat în sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice şi împrumutat la domiciliu de sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu