Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

24.09.2019

CLIMA ŞI APELE DE SUPRAFAŢĂ

În colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a apărut o lucrare nouă la geologie „Clima şi apele de suprafaţă” (Chişinău, 2018), semnată de un grup de autori: Nedealcov Maria, dr. hab., Ivanov Violeta, dr. şi academicianul Gheorghe Duca, dr. hab.

În lucrare este argumentată ştiinţific utilizarea spectrului de indici ecometrici climatici ce au stat la baza evidențierii procesului de aridizare în noile condiții climatice pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt obținute o serie de hărți digitale la nivel bazinal și local ce relevă arealele vulnerabile către procesul de aridizare. Valoarea aplicativă a lucrării este argumentată de faptul că hărțile digitale ce reflectă necesarul în apă, în vederea menținerii echilibrului ecologic la nivel bazinal, au aplicabilitate la gestionarea corectă a apelor de suprafață și la atenuarea impactului aridizării climei asupra calității acestora. Este stabilită interdependența dintre procesul de aridizare și starea calității apelor de suprafață pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile ritmului accelerat al schimbărilor climatice.

Lucrarea este destinată doctoranzilor şi masteranzilor la specialităţile de ecologie şi geografie.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu