Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

24.06.2019

CARIERA PROFESIONALĂ


Disciplina Cariera profesională este obiectul de specialitate conceptualizat din perspectiva formării competenţelor de ghidare în carieră a viitorilor specialişti în Psihologia muncii şi organizaţională şi Formarea de formatori.

Definirea conceptului ghidarea în carieră şi proiectarea carierei;
Ghidarea în carieră în spaţiul autohton;
Etapele procesului de proiectare/ghidare a carierei;
Reperele metodologice şi context aplicativ.

Sunt doar unele din subiectele abordate în lucrarea, semnată de Otilia Dandara, „Cariera profesională: Suport de curs pentru studiile de master” (Chişinău, 2018), care recent a apărut în colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte.

Suportul de curs este un material didactic, care are scopul de a sprijini procesul de formare profesională în cadrul disciplinei Cariera profesională. Conceptualizarea suportului de curs, precum şi modalitatea de prezentare a conţinutului, sunt determinate de concepţia predării-învăţării-evaluării la ciclul II, studii superioare de master, rolul şi locul disciplinei în cadrul programei de studii şi strategia de formare profesională.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu