Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

27.05.2019

UN NOU GHID DE ELABORAREA TEZELOR DE MASTER

Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master (Bălţi, 2019).Colecţia sălii de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a fost completată recent cu lucrarea, semnată de Ţarălungă Victoria, dr., conf. univ, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, USARB, „Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master” (Bălţi, 2019).

Prezentul ghid este adresat masteranzilor, conducătorilor ştiinţifici pentru elaborarea tezelor de master, stabilind regulile unificate privind elaborarea şi susţinerea tezei de master la programele de master: 0421 Ştiinţe penale şi criminologie; 0421 Drepturile omului; 0421 Relaţii de muncă şi managementul resurselor umane; 0421 Instituţii de drept privat; 0400 Managementul administraţiei publice; 0400 Politici europene şi administraţia publică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu