Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

14.05.2019

ACHIZIŢII RECENTE LA DOMENIUL ASISTENŢA SOCIALĂ

Recent colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu publicaţii noi din domeniul Asistenţei sociale în care sunt abordate următoarele subiecte: asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi, violenţa în familie, asistenţa socială a persoanelor abuzate, asistenţa socială a persoanelor de vârsta a treia, asistenţa socială în şcoală, consilierea elevilor şi a părinţilor, forme de protecţie şi asigurări sociale, asistenţa socială a persoanelor în dificultate. Toate aceste resurse reprezintă cursuri universitare şi sunt destinate pentru studenţii programului de studiu Asistenţă socială, ciclul I şi II.

Cerneavschi, Viorica. Asistenţa socială a persoanelor de vârsta a treia : Curs universitar / Viorica Cerneavschi ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra de asistenţă socială. – Ch. : [S. n.], 2018. - 64 p. – Bibliogr.: p. 64. – ISBN 978-9975-136-90-7.
Cerneavschi, Viorica. Asistenţa socială în şcoală : Curs universitar / Viorica Cerneavschi, Valentina Stratan, Victoria Plămădeală ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra de asistenţă socială. – Ch. : [S. n.], 2018. – 68 p. – Bibliogr.: p. 68. – ISBN 978-9975-136-91-4.

Lapoşin, Emilia. Asistenţa socială a persoanelor abuzate : Curs universitar (pentru studenţii programului de studiu Asistenţă Socială, ciclul 1, licenţă) / Emilia Lapoşina ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă Socială. – Ch. : [S. n.], 2018. – 173 p. : tab., fig. – Anexe: p. 145-173. – Bibliogr.: p. 142-144 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-46-385-0.
Lapoşin, Emilia. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi : Curs universitar (pentru studenţii programului de studiu Asistenţă Socială, ciclul I, licenţă) / Emilia Lapoşina ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra asistenţă socială. – Ch. : [S. n.], 2018. – 167 p. – Anexe: p. 129-167. – Bibliogr.: p. 126-128. –ISBN 978-9975-46-384-3.

Stratan, Valentina. Protecţia socială a grupurilor de populaţie în dificultate : Curs universitar / V. Stratan, V. Plămădeală, V. Cerneavschi ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra de Asistenţă Socială. – Ch. : [S. n.], 2018. – 148 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 142-143. – ISBN 978-9975-136-92-1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu