Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

23.04.2019

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII ŞI A DREPTURILOR DE AUTOR

În fiecare an, pe 23 aprilie, întreaga lume sărbătoreşte cititul – cărţile, autorii, ilustraţiile, editurile. Cărţile au un loc special în viaţa fiecăruia şi, de aceea, UNESCO a hotărât în 1995, în cadrul Conferinţei generale de la Paris, că trebuie să le serbăm în mod oficial. 

INTERESANT!

Cea mai veche tipăritură existentă în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB este Sfînta şi Dumnezeiască Evanghelie care acum întîi sau Tipărit întru acelaşi chip în zilele prea înălţatului Domn Io Grigorie Ioan Voevod cu osîrdirea şi cu toată cheltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Moldovei Kvri Gavril, în Sfînta Mitropolie a Iaşului, 1761. 396 p. : il.

Gravurile lucrării sunt executate cu o deosebită măiestrie, în stil realist, efectele de umbră şi lumină fiind realizate prin haşură. Titlul este încadrat de o impresionantă poartă, care cuprinde în ea o adevărată teologie a Evangheliei. În partea centrală în zona superioară este Iisus Hristos Arhiereu tronând şi binecuvântând. 

Cartea cuprinde 4 evanghelii, înainte de începutul fiecărei Evanghelii este aşezată imaginea frumos ornamentată a evanghelistului care a scris-o. Astfel, primul este Sf. Ev. Ioan, urmat de Sf. Ev. Matei, Sf. Ev. Luca, Sf. Ev. Marcu. Evanghelia este cartea indispensabilă cultului, din ea Hristos vorbeşte permanent oamenilor ori de câte ori se adună din dorinţa de a intra în comuniune personală cu El, aducându-I jertfă de laudă, de mulţumire sau cerând „cele bune şi de folos sufletului şi trupului”. Este o donaţie de la preotul Vasile Secrieru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu