Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

18.02.2019

TITLURI NOI ÎN COLECŢIE

Recent colecţia sălii de lectură nr. 4 Documente în limbi străine a fost îmbogăţită cu următoarele publicaţii:

Iastremschi, Virginia. A book of english grammar in tables and schemes / Virginia Iastremschi, Andrei Prohin, Eduard Rotaru. – 3rd ed.. – Chişinău : Pontos, 2007. – 108 p. ISBN 9975-927-93-9

Cum afirmă autorii, cartea va fi de un real folos tuturor categoriilor de elevi ca suport gramatical complet, urmând a fi deschisă pentru recapitularea celor însuşite şi eventuala aprofundare a cunoştinţelor.
Filipp, Svetlana. Curriculum la disciplină Bazele comunicării scrise în limba engleză / Svetlana Filipp ; Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană. – Bălţi : [s. n.], 2017. – 14 p. : tab. Bibliogr.: p. 12-13.

Cursul dat are scopul de a forma deprinderile de bază ale procesului de scriere şi de a ajuta studenţii să facă faţă cerinţelor scrisului academic. Curriculumul cuprinde o bibliografie obligatorie şi suplimentară.
Lungu, Svetlana. English-Speaking Countries : Culture and Civilization Topics for the Baccalaureate Exam / Svetlana Lungu, Svetlana Cotovan-Naval. – Chişinău : ARC, 2018. – 124 p. ISBN 978-9975-0-0137-3

Culegerea conţine subiecte de cultură și civilizație referitoare la ţările anglofone: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Aceasta are menirea de a servi drept suport didactic la pregătirea elevilor pentru susţinerea examenului de bacalaureat la limba engleză.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu