Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

01.10.2018

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

Recent colecţia sălii de împrumut Nr.2 Documente Didactice/Metodice a fost completată cu o lucrare, semnată de un grup de autori, cadre didactice USARB: Pavel Topală, dr. hab., prof. univ. şi Alexandr Ojegov, dr., conf. univ. în colaborare cu Petru Stoicev, dr. hab., UTM.

În lucrarea dată sunt expuse într-o formă accesibilă toate capitolele de bază ale unităţii de curs „Geometrie descriptivă” în conformitate cu conţinutul curriculumului disciplinar. Este propusă metodica rezolvării unor probleme metrice, care îşi găseşte aplicabilitatea în diferite discipline tehnice. Lucrarea este destinată studenţilor, ce studiază geometria descriptivă la specialităţile inginereşti, precum şi profesorilor şi specialiştilor din domeniu.


Topală, Pavel. Geometrie desriptivă / Pavel Topală, Alexandr Ojegov, Petru Stoicev. - Bălţi : Indigou Color, 2016. - 184 p. ; fig.. Bibliogr.: p. 184. - ISBN 978-9975-9904-3-1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu