Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

12.09.2018

PUBLICAŢII NOI DIN DOMENIUL LINGVISTICII

Recent colecţia sălii de lectură nr. 4 Documente în limbi străine s-a îmbogăţit cu noi publicaţii:
•Pînzariu, Cătălina Iuliana. Gramática progresiva : ELE / Cătălina Iuliana Pînzariu. – Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare" Suceava, 2017. 259 p. : il., tab., fig. Bibliogr.: p. 259. ISBN 978-973-666-511-0;
Manualul oferă oportunitatea de a studia limba spaniolă la nuvel iniţial şi intermediar prin abordare comunicativă de predare/învăţare. Este structurat pe 12 unităţi de învăţare, oferind material teoretic şi practic, care încurajează participarea studenţilor. Subiectele gramaticale, ordonate și perfecționate, de la cele mai simple la cele mai complexe, au ca scop stimularea competenței de comunicare, implicând şi alte subcompetențe: gramaticale, discursive, strategice, socioculturale.
•ANADISS / journal du Centre de Recherche Analyse du Discours. Suceava: Editura Universităţii „Ştefan cel Mare" Suceava, 2017, Nr. 24. ISSN 1842-0400;
Revista propune teme la analiza discursului şi lingvistica textului. Publicaţia apare cu articole şi rezumate publicate în limbi de circulaţie internaţională.
Numerele revistei ANADISS sunt disponibile online: http://anadiss.usv.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu