Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

19.06.2018

PROGRAMAREA ÎN LIMBAJUL C/C++

Colecţiile sălii de împrumut nr. 2 Documente Didactice/Metodice şi sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte s-au îmbogăţit recent cu mai multe resurse din domeniul informaticii, în care sunt tratate elementele de bază ale limbajului C/C++. Conţinutul teoretic al celor 4 volume este susţinut prin exemple aplicative şi prin numeroase rezolvări de probleme, iar fiecare temă este însoţită de un set de probleme reprezentative, propuse spre rezolvare.
Lucrările sunt destinate atât elevilor de liceu, celor care se pregătesc pentru bacalaureat, partcipanţilor la diferite olimpiade, cât şi studenţilor care se iniţiază în programare.

Cerchez, Emanuela. Programarea în limbajul C/C++ : pentru liceu : [în vol.] / Emanuela Cerchez, Marinel Serban. – Iaşi : Polirom, 2005 – . –
 
    Vol. 1. – 293 p. – Bibliogr.: p. 293. – ISBN 937-681-868-3.
    Vol. 2 : Metode si tehnici de programare. – 287 p. – Bibliogr.: p. 287. –  ISBN 73-46-0109-1.
    Vol. 3. – 2006. – 292 p. – Bibliogr.: p. 292. – ISBN 973-46-0109-1.
    Vol. 4 : Programare orientată pe obiecte şi. programare generică cu STL. – 2013. –  248 p. – Anexa                p. 246. – Bibliogr.: p. 247. – ISBN 978-973-46-0109-7.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu