Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

17.05.2018

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢONALE

Colecţiile sălii de împrumut nr. 2 Documente didactice/metodice şi sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte au fost completate recent cu lucrarea Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale: Modulul „Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul": Note de curs pentru specialităţile „Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale" (Bălţi, 2017), semnată de cadrele didactice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Lidia Popov, lector sup. univ. şi Radames Evdochimov, lector univ., Catedra de Matematică şi Informatică. 

În realizarea lucrării, autorii au urmărit atingerea obiectivelor ce ţin de fa¬miliarizarea studentului cu bazele teoretice ale informaticii, de educarea la stu¬dent a comportamentului adecvat şi a competenţelor elementare de utilizare a tehnicii de calcul şi a programelor introduse în unităţile de învăţare respective.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu