Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

03.04.2018

SURSE NOI LA EDUCAŢIA INCLUZIVĂ

Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu noi documente la compartimentul Educaţie incluzivă, semnate de cadrele didactice USARB, Catedra de ştiinţe ale educaţiei: Larisa Zorilo, dr., conf. univ., Maria Pereteatcu, dr., conf. univ., Veronica Rusov, lector univ., Tatiana Panco, lector univ. şi editate în cadrul proiectului „Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar”.

coperta carte  „Jocul cu nisip  în educaţia incluzivă: Ghid pentru cadrele didactice şi părinţi” „Jocul cu nisip  în educaţia incluzivă: Ghid pentru cadrele didactice şi părinţi” (Bălţi, 2017).

Lucrarea conţine repere metodice prin care se evidenţiază rolul jocului cu nisip în asistenţa educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Ghidul va fi util părinţilor, cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, deoarece aduce clarificări necesare în utilizarea jocului cu nisip în activităţile de asistenţă educaţională a copiilor cu CES, atât în clasă, cât şi în cadrul centrului de resurse pentru educaţia incluzivă şi propune modalităţi concrete de lucru cu aceştia.

coperta carte  Семейное воспитание детей с особыми образовательными потребностями „Семейное воспитание детей с особыми образовательными потребностями: Методическое пособие для педагогов и родителей” (Bălţi, 2017).

Fiecare copil este unic şi orice copil poate învăţa - sunt două principii fundamentale care stau la baza unei mentalităţi ce valorifică locul şi rolul copiilor în societate. Personalitatea unui copil este produsul experienţelor trăite de acesta de la naştere până la maturitate. În acest sens familia reprezintă primul şi cel mai important mediu în care copilul cu CES învaţă cum să facă faţă provocărilor vieţii.

Lucrarea reprezintă un suport metodic pentru cadrele didactice şi părinţii care sunt implicaţi în educarea copiilor cu nevoi educaționale speciale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu