Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

29.03.2018

TITLU NOU ÎN COLECŢIE

Colecţia sălii de lectura nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a fost completată cu un nou curs universitar „Deontologia profesională a juristului”, semnat de Valeriu Capcelea, dr. hab. în științe filosofice, conf. univ. USARB.

Manualul a apărut la editura bucureşteană „Universul juridic” şi este destinat atât studenților facultăților de drept ale instituțiilor de învățământ superior, cât și specialiștilor în domeniul jurisprudenței.

În lucrare sunt redate noțiunile și categoriile fundamentale ale eticii și ale experienței morale, problemele ce țin de deontologia profesională a juristului din Republica Moldova, România și din Uniunea Europeană.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu