Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

19.03.2018

STATISTICA TEORETICĂ ŞI ECONOMICĂ

Colecţia sălii de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice a fost completată recent cu lucrarea „Statistica teoretică și economică: Teste și probleme” (Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2016), semnată de Movilă Irina, dr. în economie, conf. univ., Universitătea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Pârțachi Ion, dr., profesor universitar; Academia de Studii Economice din Modova.

Este o culegere de teste și probleme la statistica teoretică și economică și un suport pentru lecțiile practice și de laborator la modulul Statistica. Volumul cuprinde un set de concepte-cheie, teste-grilă, formule de calcul, sistematizate în tabele și probleme pentru lucrul individual al studentului. Datele statistice, prezentate în lucrare, sunt preluate din Anuarul Statistic al Moldovei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu