Femeia a alcătuit subiectul principal sau cel puţin episodic al celei mai mari părţi a literaturii. G. Ibrăileanu

19.03.2018

STATISTICA TEORETICĂ ŞI ECONOMICĂ

Colecţia sălii de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice a fost completată recent cu lucrarea „Statistica teoretică și economică: Teste și probleme” (Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2016), semnată de Movilă Irina, dr. în economie, conf. univ., Universitătea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Pârțachi Ion, dr., profesor universitar; Academia de Studii Economice din Modova.

Este o culegere de teste și probleme la statistica teoretică și economică și un suport pentru lecțiile practice și de laborator la modulul Statistica. Volumul cuprinde un set de concepte-cheie, teste-grilă, formule de calcul, sistematizate în tabele și probleme pentru lucrul individual al studentului. Datele statistice, prezentate în lucrare, sunt preluate din Anuarul Statistic al Moldovei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu