Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

24.11.2017

PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

   Stimaţi utilizatori, colecţia sălii de lectură Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte s-a completat cu lucrarea Psihologia emoţiilor (Chişinău, 2016), semnată de un grup de autori: Maia Cojocaru-Borozan, dr. hab., prof. univ., UPS “Ion Creangă”, Lilia Ţurcan-Balţat, dr., lector univ., UPS “Ion Creangă” şi Tatiana Şova, dr., conf. univ., Universitătea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.
   Demersul investigativ al autorilor este „orientat în sintetizarea unor informaţii importante pentru cunoaşterea vieţii emoţionale şi pentru o igienă mintală corespunzătoare factorilor multipli cu impact asupra calităţii formării personalităţii umane…”.
   Notele de curs sunt destinate studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor şcolari şi cadrelor didactice universitare care exprimă interes pentru cercetarea câmpului puţin studiat al vieţii afective şi, nu în ultimul rând, persoanelor implicate în educaţia pentru dezvoltare emoţională în domeniul profesional şi în spaţiul privat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu