Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

01.11.2017

ANIVERSĂRI: 500 DE ANI DE LA REFORMA PROTESTANTĂ

Vă invităm în sala nr. 4 Documente în limbi străine la expoziţia “Martin Luther (10 noiembrie 1453 - 18 februarie 1546). Pastor şi doctor în teologie, primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la naşterea Bisericii Evanghelice-Luterane. 500 de ani de la Reforma Protestantă”

Filosofia şi scriirile sale din domeniul reformelor sociale, economice şi politice au fost pietre de temelie ale lumii moderne. În 31 Octombrie 1517, Martin Luther a afişat o propunere numită “Nouăzeci şi cinci de teze” pe uşa bisericii în Wittenberg, Germania pentru a dezbate doctrina şi practica indulgenţelor. Traduce Biblia în limba germană şi scrie Liturghia Germană, contribuind astfel la crearea limbii germane moderne. Susţine apariţia şcolilor în oraşe, compune muzică religioasă. 

Expoziţia include documente de referinţă, monografii, manuale, publicaţii periodice despre viaţa şi activitatea întemeietorului protestanismului germani Martin Luther.

Vă invităm la lectură:•    Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments / nach Martin Luthers uebersetzung. -Leipzig : Druck und Verlag von Philipp Reclam , [19-?].- 1392 p.
În conţ.: Das Neue Testament unsers Herrn und Heeilandes Jesu Christi nach Martin Luthers uebersetzung.
•    Luther, Martin. Asztali Beszelgetesek / Martin Luther ; valogatta, osszeallitotta, jegyzetekkel ellatta es forditotta: Laszlo Marton. - Bukarest : Helikon Kiado, 1983. - 340 p. 
•    Diwald, Hellmut. Luther : Eine Biographie / H. Diwald. - Koln : Gustav Lubbe Verlag GmbH , 1982. - 462 p. - (Bastei Lubbe Taschenbuch ; Band 61096). - ISBN 3-404-61096-2        
•     Erikson, Erik H. Psihanaliză şi istorie. Tînărul Luther / Erik H. Erikson ; trad.din lb. engleză de D.M.Străinu. - Bucureşti : Ed. Trei, 2001 (Iaşi  : Multiprint). - 264 p. - (Bibliotedca de psihanaliză ; 33). - ISBN 973-9419-95-X.
•    Кокырлэ, Павел. Мартин Лютер - выдающийся реформатор XVI века / Павел Кокырлэ, Алексей Пыреу. - Ch. : CEP USM, 2013. - 203 p. : il., portr. -  ISBN 978-9975-71-378-8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu