Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

02.11.2017

ACHIZIŢII RECENTE

Recent, colecţia sălii de împrumut nr. 2 Documente didactice / metodice s-a completat cu cartea Educaţie incluzivă : Unitate de curs (Ch., 2017). În grupul de autori ce semnează această lucrare se regăseşte Priţcan Valentina, dr., conf. univ., Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi.
Prezentul suport constituie varianta revăzută/actualizată a cursului Educaţie incluzivă, care include cinci unităţi de conţinut ce vizează cadrul conceptual al educaţiei incluzive, cele mai importante orientări în domeniu furnizate de politicile internaţionale şi legislaţia naţională, managementul educaţiei inclusive, particularităţile de dezvoltare şi abordarea individualizată a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în procesul incluziunii, suportul educaţional acordat copiilor şi tehnologiile didactice incluzive.

Vă invităm în sala de împrumut nr. 2 Documente didactice /metodice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu