Femeia a alcătuit subiectul principal sau cel puţin episodic al celei mai mari părţi a literaturii. G. Ibrăileanu

06.09.2017

EINFUHRUNG IN DIE GERMANISTIK / ÎNTRODUCERE ÎN FILOLOGIE GERMANICĂ

Einfuhrung in die germanistik este titlul cursului semnat de Chira Oxana, dr. în filologie, prodecan al Facultăţii de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Lucrarea a apărut în anul 2017 la tipografia „Indigou Color”, Bălţi.
În lucrare sunt abordate principalele probleme de lingvistică teoretică (scrisul runic, clasificarea limbilor), făcându-se trimiteri la reprezentanţii iluştri ai lingvisticii germane. Numeroasele materiale anexate vor ajuta studenţii să înţeleagă noţiunile lingvistice fundamentale, abordate fiind din perspectiva pluridisciplinarităţii şi complexităţii fenomenelor sociale.
Cursul poate fi consultat în sala de lectură nr.4 Documente în limbi străine şi este plasat pe platforma online elearning-Moodle.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu