Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

13.04.2017

CULEGERE DE TESTE ŞI EXERCIŢII LA ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Sala de lectură Nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice Vă invită să consultaţi o lucrare, recent achiziţionată în colecţie: SÎRBU, Vera. Culegere de teste şi exerciţii la analiza economico-financiară / Vera Sîrbu, Olesea Stratu, Maria Teslaru. - Ch. : [s.n.], 2016 (Tip. “Valinex” SRL). - 166 p. : tab., an. - ISBN 978-9975-68-299-2.

Lucrarea dată oferă cadrul aplicativ de analiză economico-financiară structurat pe problematica de bază a activităţii agenţilor economici. Aceasta va permite studenţilor să înţeleagă mai profund rolul analizei economice ca element necesar al sistemului de gestiune, obiectul şi metoda ei. Rezolvarea testelor şi exerciţiilor presupune folosirea cunoştinţelor acumulate la cursurile de contabilitate, statistică, microeconomie şi alte cursuri în elucidarea conţinutului economic al indicatorilor rezultativi supuşi analizei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu