Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

16.02.2016

TITLURI NOI DE CARTE

STATISTICA TEORETICĂ ŞI ECONOMICĂ, lucrare semnată de Irina MOVILĂ, asistent universitar USARB. Manualul este elaborat conform planului de învăţămînt şi a curriculum-ului la modulul Statistică Ecomomică. Suportul cuprinde baza teoretică dar şi un set de metode şi tehnici pentru observarea, prelucrarea şi interpretarea datelor statistice, precum şi aplicaţii practice. Datele statistice sunt reale, informaţia este preluată din Anuarul Statistic al Moldovei.
Manualul este destinat studenţilor de la specialităţile sociale, juridice, psihologice, tehnici şi celor interesaţi de obţinerea şi utilizarea cunoştinţelor în domeniul statisticii.
Lucrarea este disponibilă în sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu