Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa. (Fernando Savater)

07.02.2018

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ – PARTENER ÎN STUDIU ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTÎn data de 6 februarie 2018, în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte, au fost desfăşurate prelegeri la disciplina „Didactica educaţiei plastice”. Au participat studenţii de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, specialităţile: Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie preşcolară, Pedagogia învăţământului primar şi Limba engleză, grupele: PP21Z, PP32Z şi PE21Z, cadru didactic Aliona Briţchi, dr., lector universitar.
Bibliotecarii au recomandat publicaţiile periodice în limbile română şi rusă din colecţia sălii de lectură.

06.02.2018

ZIUA MONDIALĂ A SIGURANȚEI PE INTERNET 2018

Astăzi, marți, 6 februarie 2018, se sărbătoreşte Ziua Internațională a Siguranței pe Internet. Ajuns la a XV-a ediție, acest eveniment va fi sărbătorit în peste 100 de țări din întreaga lume cu sprijinul Comisiei Europene și a celor 31 de Centre Naționale Safer Internet. Sloganul evenimentului din acest an este "Creați, conectați și împărtășiți respectul: un internet mai bun începe cu tine" şi reprezintă un apel pentru acțiune, adresat tuturor persoanelor, în vederea conștientizării rolului societății în crearea unui Internet mai sigur.
Pentru a afla mai multe despre modul în care Vă puteți menține în siguranță online, Implicaţi-vă în activitățile desfăşurate în Biblioteca Ştiinţifică USARB.

05.02.2018

ENCICLOPEDIA ÎNŢELEPCIUNII

 „Cărţile sunt o avere, un testament al inteligenţei umane, menite trecerii din generaţie în generaţie, în folosul acelora care se vor naşte în viitor”.
 Joseph Addison

Recent colecţia sălii de lectură nr 2 Ştiinţe Filologice s-a completat cu lucrarea „Enciclopedia înţelepciunii” apărută la editura “ROOSSA”. Enciclopedia prezintă o selecţie de maxime şi aforisme, cele mai frumoase gânduri şi cugetări ale celor mai mari oameni ai planetei – filosofi, savanţi, politicieni, oameni bisericeşti, scriitori, poeţi, strategi militari, cercetători, din antichitate până la sfârşitul secolului XX-lea. Formatul şi conţinutul cărţii o face unică pe piaţă. Volumul este structurat pe secole, iar fiecare autor are şi o scurtă biografie. Este o carte de cultură generală şi este recomandată pentru toate vârstele.

04.02.2018

PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ

Stimaţi utilizatori,
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice/metodice Vă propune noi documente în ajutorul practicii pedagogice.

   Didactica matematicii (pentru treapta primară): Suport de curs / Liubov Zastînceanu; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra de Matematică şi Informatică, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. - Bălţi: S. n., 2017
   Formarea în cadrul studierii unităţii de curs Didactica matematicii este orientată spre asigurarea dimensiunii aplicative a competenţelor pedagogice ale viitorului învăţător pentru predarea matematicii la treapta primară: a competenţelor gnoseologice, pronostice, praxiologice, de evaluare a activităţii profesionale, comunicative şi de integrare socială. Studiind cursul de Didactica matematicii, viitorul învăţător de clase primare va conştientiza structura, conţinutul şi logica cursului primar de matematică; va aplica principiile didactice fundamentale pentru procesul educaţional la matematică în treapta primară, reperele metodologice ale acestui proces; va elabora şi aplica demersuri didactice pentru diferite momente ale unei lecţii de matematică în clasele primare.


  Didactica predării informaticii / Cristian-Dumitru Masalagiu, loan Asiminoaei, Mirela-Anca Ţibu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - laşi: Polirom, 2016.
   Didactica predării informaticii studiază tehnicile şi metodele de predare-învăţare în întreaga lor complexitate, căutând să evidenţieze problemele majore ale acestei discipline, să examineze şi să dea sugestii cu privire la programele analitice (curriculare) curente, la funcţionarea şi organizarea sistemului de învăţământ specific în ansamblu.
Volumul se adresează în principal profesorilor din învăţământul preuniversitar, dar şi elevilor şi studenţilor cu preocupări legate de informatică.

22.01.2018

METACOGNIŢIA – PERSPECTIVE ACTUALE

Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte s-a completat recent cu o lucrare, semnată de Florentina Mogonea „Premise teoretice şi metodologice ale valorificării metacogniţiei în activitatea didactică” (Craiova, Ed. SITECH, 2014).

„Termenul de metacogniţie are o istorie de aproape o jumătate de secol, cunoscând, de-a lungul acestei perioade, numeroase încercări de definire, de delimitare conceptuală de alte concepte quasisinonime, de stabilire a dimensiunilor şi componentelor sale. Problematica metacogniţiei este analizată atât pentru segmentele de vârstă care corespund şcolarităţii, având în vedere posibilitatea şi necesitatea stimulării acesteia, cât şi la vârsta adultă, datorită implicaţiilor ei în activitatea socială şi profesională”. (F. Mogonea)

Exemplificările din lucrare pot oferi modele de bune practici pentru stimularea competenţei metacognitive pentru profesorii de Limba română şi pentru ceilalţi profesori, direcţiile de acţiune prezentate putând fi particularizate şi pentru alte discipline de învăţământ.

16.01.2018

ZIUA COMEMORĂRII LUI MIHAI EMINESCU, ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII

În fiecare an, la 15 ianuarie se sărbătorește Ziua Națională a Culturii și Ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu.
Cu acest prilej  în sălile de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice şi nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte sunt vernisate expoziţiile „Când unul trece, altul vine în astă lume a-l urma...” (Mihai Eminescu) şi “Chipul lui M. Eminescu în operele artiştilor plastici”.
Expoziţiile includ recentele apariţii editoriale din domeniul eminescologiei, cele mai frumoase poezii ale geniului literaturii române şi lucrări de artă plastică inspirate de universul eminescian, lucrări realizate de către diferiţi autori pe tot cuprinsul pământului românesc, timp de mai bine un secol.