Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

25.02.2020

REVISTA „ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ” – 65 DE ANI DE LA APARIŢIE

Una dintre cele mai prestigioase şi valoroase publicaţii periodice, pe care a reuşit să le aboneze Biblioteca Ştiinţifică USARB, este revista ştiinţifică „Вопросы психологии” – publicaţie cu cel mai mare număr de abonați dintre serialele din domeniul psihologiei în limba rusă. Numărul semnal al revistei apare în februarie 1955. 

În colecţia Bibliotecii Ştiinţifice se regăsesc toate numerele revistei din momentul apariţiei. În Internet revista poate fi consultată la adresa http://voppsy.ru.

12.02.2020

INVITAŢIE LA LECTURĂ ŞI AUDIŢIE!Oficiul Documente muzicale a Bibliotecii Ştiinţifice USARB a intrat în posesia Operei „Ștefan cel Mare” de compozitorul Gheorghe Mustea, scrisă pe libretul scriitorului Constantin Cheianu, Chişinău, 2019. Este o lucrare muzicală de proporții, unica din patrimoniul național și universal care reflectă viața și măreția domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.
Acțiunea operei reflectă bătălia de la Vaslui din 1475, în care Ștefan cel Mare a repurtat victoria împotriva turcilor, după care a zidit o biserică, așa cum spunea legenda că obișnuia să o facă. Acest eveniment se află la baza operei „Ștefan cel Mare”.

Monologul lui Ştefan
Mi-a fost din cer o şoaptă, un senm avui în somn, pornit în drumul cel menit, şi iată, sunt Domn.
Nu am linişte şi pace, mi-e sufletul cernit, căci şubred este tronul, şi-s singur pe pământ.
În cine să mă-ncred şi cui să cer un sfat?
Avut-am tată brav, domn între domni, dar a căzut răpus de frate, de unchiul Petru ce mă vânează şi pe mine-acum.
Azi am văzut boierii în divan. Ah, boieri, cum m-aţi mâncat de viu, cu ochii mă crestau pe gât, pe unde-mi va tăia securea capul.
Iar ţara-i vlăguită, ţăranii – înrăiţi.
Vecinii stau ca lupii, să muşte sunt porniţi.
Să fiu eu singurul ce cred în steaua astei ţări?
Şi simt atâta forţă-n mine, şi văd în zări atât de clar o ţară între ţări. Dă-mi puteri, o Doamne, să fac să creadă-n ei!
Dă-mi puteri să birui robia cea mişeală, ce-i mistuie pe ei. Dă-mi puteri, o Doamne!
Gheorghe Mustea (Moldova): Aria Mariei-Voichiţa din actul II al operei „Ştefan cel Mare” Solistă: Mariana Bulicanu (soprană) (primă audiţie absolută)

10.02.2020

ZIUA SIGURANŢEI PE INTERNET 2020

Conform Safer Internet Day, în data de 11 februarie 2020 va fi sărbătorită Ziua Mondială a Siguranţei pe Internet - un eveniment de conștientizare desfășurat la nivel mondial și în ţara noastră pentru a promova folosirea în siguranță a internetului.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi va marca această zi semnificativă prin organizarea unor sesiuni de promovare a siguranței on-line și securității informației, precum şi creșterii nivelului de conștientizare a populației asupra amenințărilor din mediul on-line care se vor desfășura la 11 februarie 2020 în spaţiile Mediatecii. 
Sub sloganul „Împreună pentru un internet mai bun” invităm la acțiune toți cei care pot şi doresc să contribuie la transformarea internetului într-un loc mai sigur, în special pentru copii și tineri.

Mai mult despre Ziua Siguranţei pe Internet 2020:
cpescmd2.blogspot.com/ziua-sigurantei-pe-internet
saferinternetday.org

09.02.2020

O ISTORIE A MUZICII UNIVERSALE

Recent Oficiul Documente muzicale şi-a îmbogăţit colecţia cu lucrarea „O istorie a muzicii universale” (Bucureşti : Grafoart, 2018), în patru volume, semnată de Ioana Ştefănescu, muzicolog, slujitor al muzicii ce face parte din aristocraţia generaţiei de intelectuali care a aparţinut valului de întunecime ce a umbrit timp de jumătate de secol istoria culturii noastre.


Publicarea acestui ciclu de volume este un eveniment în actuala activitate editorială. Este o lucrare vastă, de probitate ştiinţifică şi de ţinută spirituală, prima  de acest gen în limba română.
Volumele prezintă interes pentru fiecare, sunt utile profesorilor de istoria muzicii şi pentru cei care studiază muzica.
Vă invităm la lectură pentru a cunoaşte istoria muzicii universale!

06.02.2020

ANUL 2020 – ANUL INTERNAŢIONAL AL SĂNĂTĂŢII PLANTELOR


Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele Globale, asumate de țara noastră alături de cele 193 de state membre ONU, acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în dezvoltarea durabilă principală: economie, societate și mediu. Obiectivul 2: Zero foame prezintă eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile.

05.02.2020

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ A PREŞCOLARILOR

În colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a apărut recent un nou suport de curs la pedagogie „Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor” (Bălţi, 2019), semnat de Nina Sacaliuc, doctor în pedagogie, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, USARB.
Suportul de curs este orientat spre atingerea şi menţinerea calităţii înalte a procesului educaţional şi este structurat în 6 capitole. Sunt abordate următoarele subiecte: educaţia socio-emoţională la vârsta preşcolară, modalităţile de realizare a acesteea în practica didactică din grădiniţă şi în diferite etape de vârstă, formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor emoţionale ale preşcolarilor, influenţa literaturii artistice şi a jocului în dezvoltarea socio-emoţională a copiilor.
Lucrarea este destinată studenţilor Ciclului II, cu studii superioare de masterat, specialitatea – Managementul educaţiei timpurii, dar poate fi utilă şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preşcolar.
Volumul poate fi consultat şi on-line, în Arhiva instituţională digitală ORA USARB.

04.02.2020

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ

Anul acesta, pe 5 februarie, Biblioteca Ştiinţifică USARB va marca Ziua Internaţională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day), un eveniment global, care implică milioane de oameni din peste 170 de țări, organizată de către LitWorld.
Împlicați-Vă în acest eveniment din 3 pași: selectând o carte, găsind un amic, şi citiţi împreună cu voce tare.

Propuneri pentru lecturi cu voce tare:

📚Pagina oficială LitWorld;
📚Proiectul Gutenberg este o bibliotecă electronică care voferă peste 46 de mii de cărți electronice, predominant în limba engleza;
📚Biblioteca TarraNova tarranova.lib.ru/about.htm - plasează nu numai texte originale, ci și traduceri cu numele traducătorilor;
📚Biblioteca on-line gratuită Liberia  - oferă o selectare a cărților numai după înregistrare a utilizatorului; 
📚Biblioteca Artefact  - are peste 8 mii de texte în limba rusă ci și în alte 32 de limbi ale lumii;
📚Bookland.com  - oferă o colecție de lucrări gratuite în formate convenabile în 18 limbi.