Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa. (Fernando Savater)

22.11.2017

COLECŢIA MAEŞTRII BASARABENI DIN SECOLUL XX

În serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor, se păstrează lucrări importante ale artiștilor naţionali şi universali care sunt reproduse în cărţi şi albumele de artă. Colecţia Maeştrii Basarabeni din Secolul XX (Editura ARC, 2004) include 14 monografii-albume ai artiştilor plastici notorii originari din spaţiul basarabean, care s-au remarcat prin opera lor: Nina Arbore, Mihai Grecu, Valentina Rusu-Ciobanu, Alexandru Plămădeală, Igor Vieru, Auguste Baillayre, Serghei Ciokolov, Lazăr Dubinovschi, Leonid Grigoraşenco, Eugenia Maleşevschi, Theodor Kiriacoff, Miliţa Petraşcu, Andrei Sârbu, Pavel Şillingovski.
Această colecţie de artă reprezintă, de facto, o panoramă dinamică a artei moderne din Basarabia, se adresează studenţilor, elevilor, profesorilor care studiază arta, precum şi tuturor iubitorilor de artă interesaţi să cunoască acest domeniu, tuturor amatorilor de arte frumoase.

16.11.2017

ELEVII ÎN VIZITĂ LA BŞ USARB

În data de 13 noiembrie, elevii clasei a 5-a al Liceului Teoretic „Maxim Gorki” din Bălţi, ghidaţi de profesoara Baţ Angela, au vizitat expoziţia de documente şi fotografii cu genericul „Sub cer străin”. Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”, realizată de către Muzeul Victimelor Genocidului din cadrul Centrului de Cercetare a Genocidului şi Rezistenţei Populaţiei Lituaniei, organizată în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi de către Ambasada Lituaniei la Chișinău.
Snejana Zadainov, bibliotecar principal din serviciul Comunicarea colecţiilor, a informat oaspeţii despre expoziţia dată şi istoria Bibliotecii.

08.11.2017

JOHANN STRAUSS-FIUL, COLECŢIA MUZICA VIVA, VOL. XVIII

Johann Srauss-fiul (1825-1899) a fost „Regele Valsului”, acest creator al dansului care a ivadat sălile de bal ale secolului XIX şi a influenţat istoria muzicii. Nu există compozitor din veacurile XIX sau XX care să nu fi găsit muzică în tempoul valsului şi să nu îl fi inserat în toate formele muzicale de la sonată la simfonie, de la operetă şi operă la musical şi muzică de film.
„Strauss, Strauss, Strauss… pe toate afişele sălilor de concert ale lumii! Cât despre valsurile straussiene, ce au amplitudinea rapsodiilor, s-au scris şi se vor mai scrie milioane de pagini de muzicologie, pentru că Johann Baptist al II-lea s-a confundat cu avântul, graţia, iubirea şi extazul rotirilor în trei timpi…”, ne susţin autoarele volumului Adriana Liliana Rogovschi şi Andrea Bettina Rost.

02.11.2017

ACHIZIŢII RECENTE

Recent, colecţia sălii de împrumut nr. 2 Documente didactice / metodice s-a completat cu cartea Educaţie incluzivă : Unitate de curs (Ch., 2017). În grupul de autori ce semnează această lucrare se regăseşte Priţcan Valentina, dr., conf. univ., Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi.

01.11.2017

ANIVERSĂRI: 500 DE ANI DE LA REFORMA PROTESTANTĂ

Vă invităm în sala nr. 4 Documente în limbi străine la expoziţia “Martin Luther (10 noiembrie 1453 - 18 februarie 1546). Pastor şi doctor în teologie, primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la naşterea Bisericii Evanghelice-Luterane. 500 de ani de la Reforma Protestantă”

Filosofia şi scriirile sale din domeniul reformelor sociale, economice şi politice au fost pietre de temelie ale lumii moderne. În 31 Octombrie 1517, Martin Luther a afişat o propunere numită “Nouăzeci şi cinci de teze” pe uşa bisericii în Wittenberg, Germania pentru a dezbate doctrina şi practica indulgenţelor. Traduce Biblia în limba germană şi scrie Liturghia Germană, contribuind astfel la crearea limbii germane moderne. Susţine apariţia şcolilor în oraşe, compune muzică religioasă. 

Expoziţia include documente de referinţă, monografii, manuale, publicaţii periodice despre viaţa şi activitatea întemeietorului protestanismului germani Martin Luther.

Vă invităm la lectură:•    Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments / nach Martin Luthers uebersetzung. -Leipzig : Druck und Verlag von Philipp Reclam , [19-?].- 1392 p.
În conţ.: Das Neue Testament unsers Herrn und Heeilandes Jesu Christi nach Martin Luthers uebersetzung.
•    Luther, Martin. Asztali Beszelgetesek / Martin Luther ; valogatta, osszeallitotta, jegyzetekkel ellatta es forditotta: Laszlo Marton. - Bukarest : Helikon Kiado, 1983. - 340 p. 
•    Diwald, Hellmut. Luther : Eine Biographie / H. Diwald. - Koln : Gustav Lubbe Verlag GmbH , 1982. - 462 p. - (Bastei Lubbe Taschenbuch ; Band 61096). - ISBN 3-404-61096-2        
•     Erikson, Erik H. Psihanaliză şi istorie. Tînărul Luther / Erik H. Erikson ; trad.din lb. engleză de D.M.Străinu. - Bucureşti : Ed. Trei, 2001 (Iaşi  : Multiprint). - 264 p. - (Bibliotedca de psihanaliză ; 33). - ISBN 973-9419-95-X.
•    Кокырлэ, Павел. Мартин Лютер - выдающийся реформатор XVI века / Павел Кокырлэ, Алексей Пыреу. - Ch. : CEP USM, 2013. - 203 p. : il., portr. -  ISBN 978-9975-71-378-8

31.10.2017

Săptămâna Accesului Deschis în sala de lectură 1 „Ştiinţe Socioumanistice şi economice”

În cadrul Săptămânii Accesului Deschis, în sala de lectură Ştiinţe Socioumanistice şi economice a fost organizată şi prezentată expoziţia „Proprietatea intelectuală, legile drepturilor de autor în publicarea ştiinţifică şi rezultatele cercetării” cu scopul de a informa utilizatorii despre drepturile şi modalităţile de solicitare a informaţiilor oficiale, de a prezenta surse alternative care măresc vizibilitatea şi impactul cercetărilor ştiinţifice. Utilizatorii au fost informaţi despre conceptul Accesului Deschis, informaţia ştiinţifică din Directoriul Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ).

26.10.2017

DESCHIŞI PENTRU A LUCRA ÎN GRUP LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

În data de 25 octombrie 2017, în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte, s-au desfăşurat orele de laborator cu genericul „Pedagogia – ştiinţă sau artă”, în cadrul cursului de Pedagogie, practica de iniţiere. Au participat studenţii da la Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, specialităţile: Educaţie tehnologică, Matematică şi Biologie, Geografie şi Informatică, grupele: ET11R, IP11R, MI11R şi GB11R, cadru didactic Eugenia Foca, asistent universitar.

Ludmila Cotos, dr. în pedagogie, lect. univ., a familiarizat studenţii gr. PP22Z de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte cu documentele ştiinţifice şi didactice din colecţia sălii de lectură în care este tratat rolul jocului în educaţia preşcolară.
Lecţii deschise in BS USARB
Eugenia Foca cu studenţi

Utilizatorii au fost informaţi de către Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, despre conceptul, facilităţile şi strategiile Accesului Deschis, fiind invitaţi să participe la activităţile promovate, conform programului Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis în Biblioteca Ştiinţifică.