Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

15.01.2020

MIHAI EMINESCU ÎN VERSIUNEA ELECTRONICĂ

Către aniversarea a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, în Mediateca BŞ USARB este vernisată expoziţia „Opera lui M. Eminescu în versiunea electronică”. Sunt recomandate pentru consultare resurse electronice, DVD-uri, CD-ROM-uri şi materiale audiovizuale din colecţia Bibliotecii.
Cele mai reprezentative fiind:
  • CD-ROM-ul „Mihai Eminescu : Viaţa şi opera poetului” [Resursă electronică] (Bucureşti, Libra Cultural Found., 2000) – o percepţie corectă şi complexă a diverselor ipostaze ale personalităţii poetului.
  • Dicţionarul „Luceafărul” [Resursă electronică] (Bucureşti, Ed. Muzeul Limbii Române, 2000) – prima lucrare lexicografică automatizată românească dedicată unui singur text integral.
  • CD-ROM-ul „ Eminescu. Viaţa şi opera [Resursă electronică]”, (S.n., 2006). Lucrarea  oferă material critic privind opera eminesciană.

Lectură şi audiţie plăcută!

14.01.2020

ARTA CUVÂNTULUI EMINESCIAN

NUMAI POETUL...
[...] Numai poetul,
Ca pasări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului:
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde pasări ca el
Se-ntrec în cântări.
(EMINESCU, Mihai. Lumină de lună. Craiova : Scrisul românesc, 1993, vol. II, p. 401)

Vă invităm la lectura operei eminesciene prezentate la expoziţia „Arta cuvântului eminescian”, organizată cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu.
Expoziţia cuprinde creaţia poetului, precum şi critica literara a operei.

Printre documentele expuse menţionăm: 
•  Lucian Boia în cartea „Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea şi desfacerea unui mit” (Bucureşti, Ed. Humanitas, 2015) prezintă un studiu despre mitologia eminesciană.
•  Cartea „Eminescu şi credinţa” de Răzvan Codrescu (Bucureşti, Ed. Lumea credinţei, 2013) include diverse publicaţii despre Eminescu în ultimii 20 de ani.
•  Volumul „Eminescu eternă statuie a spiritului”, semnat de Vlad Zbârciog (Iaşi, Ed. Princeps Edit, 2008). În lucrare se oferă interpretarea critică a operei eminesciene de Constantin Noica, Mihai Cimpoi, Titu Maiorescu, Victor Crăciun ş.a., precum şi prezenţa operei Marelui poet în pictură, grafică, sculptură.


Documentele pot fi împrumutate la domiciliu din Sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

23.12.2019

COLIND DE IARNĂ

În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă Vă invităm în Sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB la expoziţia „Colind de iarnă” dedicată tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou.„Răsună blând spre seară
Al clopotelor cânt,
Că vine, vine iarnă
Hristos pe – acest pământ”.[...]
(Crăciunul. In: Obiceiuri şi colinde de Crăciun. Iaşi, 1995. p.55)

18.12.2019

MAGIA LECTURII

Iarna este anotimpul feeric care ne provoacă la lectura  celor mai misterioase cărţi. Lectura se transformă într-o magie atrăgătoare care cere doar atenţie şi dăruire. 

Cartea „Un fluviu de fum”, semnată de Amitav Ghosh (Bucureşti, Editura Taj, 2012), traducere de Mihnea Columbeanu, reprezintă o poveste magică, o fascinantă poveste a omului, o istorie panoramică, o sagă care te fură cu totul.

Volumul „Grădina uitată”, semnat de Kate Morton (Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2011), traducere din engleză de Sînziana Dragoş, este un roman de dragoste, alert cu imagini puternice, uneori zguduitoare, alteori surprinzătoare. Cassandra, eroina principală, porneşte într-o călătorie, despre care nu bănuieşte că îi va schimba definitiv viaţa. Ea va reuşi să afle adevărul despre propria identitate, redescoperind totodată iubirea şi speranţa.

Ambele volume pot fi împrumutate la domiciliu din Sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Lumea minunată a lecturii te schimbă să fii mult mai fericit sufleteşte şi mult mai bogat spiritual. A lectura este o comunicare cu tine însuşi.

12.12.2019

SURSE NOI PENTRU STUDIU ŞI CERCETARE

Colecţia sălii de lectură Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a fost recent îmbogăţită cu două lucrări la filozofie şi religie, donaţie din partea autorilor Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filozofie, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi Asistenţă socială, USARB, şi Luis Serdeşniuc, doctorand la Şcoala Doctorală a Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chişinău.

Capcelea, Valeriu. Filozofie socială : Manual pentru instituţiile de învăţământ superior cu profil economic, tehnic şi tehnologic / Valeriu Capcelea, Pavel Movileanu, Mihai Braga ; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Chişinău : [s. n], 2019. – 266 p. : scheme. – ISBN 978-9975-46-406-2;
Este un manual destinat studenţilor, mai ales, celor de la specialităţile cu profil economic, tehnic şi tehnologic a instituţiilor de învăţământ superior. Lucrarea în cauză poate trezi interes şi din partea unui cerc larg de cititori, în special a celor care se interesează de problemele vieţii sociale, de forţele motrice a dezvoltării sociale, tendinţele, problemele şi perspectivele dezvoltării sociale în sec. al XXI-lea.

Serdeşniuc, Luis. Criza iconoclastă din secolele VIII-IX în Imperiul Bizantin şi influenţa ei asupra societăţii postmoderne / Luis Serdeşniuc, Valeriu Capcelea. – Bălţi : Indigou Color, 2019. – 106 p. – ISBN 978-9975-3267-9-7;

Studiul tratează problemele crizei iconoclaste care a avut loc în Imperiul Bizantin în a doua jumătate a primului mileniu după Hristos şi implicaţiile ei asupra contemporanietăţii. Lucrarea este destinată feţelor bisericeşti, teologilor, filosofilor, istoricilor, pedagogilor şi sociologilor. Prezintă interes şi poate fi utilă unui cerc larg de cititori, în mod special, celor care vor să cunoască mai detaliat esenţa fenomenului iconoclast. 


11.12.2019

PETER HANDKE LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ 2019

„Cel mai potrivit verb pentru fericire este "a începe".
 PETER HANDKE
Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2019 a devenit scriitorul Peter Handke, cunoscut ca scriitor de romane, piese de teatru, scenarii, eseuri, poezii, traduceri, foarte respectat ca inovator stilistic și ca cronicar al alienării psihologice. Motivaţia Comitetului Nobel de la Stockholm fiind: „pentru influenta creație care, cu ingeniozitate artistică, a explorat periferia și specificitatea experienței umane”.