Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

18.02.2019

TITLURI NOI ÎN COLECŢIE

Recent colecţia sălii de lectură nr. 4 Documente în limbi străine a fost îmbogăţită cu următoarele publicaţii:

Iastremschi, Virginia. A book of english grammar in tables and schemes / Virginia Iastremschi, Andrei Prohin, Eduard Rotaru. – 3rd ed.. – Chişinău : Pontos, 2007. – 108 p. ISBN 9975-927-93-9

Cum afirmă autorii, cartea va fi de un real folos tuturor categoriilor de elevi ca suport gramatical complet, urmând a fi deschisă pentru recapitularea celor însuşite şi eventuala aprofundare a cunoştinţelor.
Filipp, Svetlana. Curriculum la disciplină Bazele comunicării scrise în limba engleză / Svetlana Filipp ; Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană. – Bălţi : [s. n.], 2017. – 14 p. : tab. Bibliogr.: p. 12-13.

Cursul dat are scopul de a forma deprinderile de bază ale procesului de scriere şi de a ajuta studenţii să facă faţă cerinţelor scrisului academic. Curriculumul cuprinde o bibliografie obligatorie şi suplimentară.
Lungu, Svetlana. English-Speaking Countries : Culture and Civilization Topics for the Baccalaureate Exam / Svetlana Lungu, Svetlana Cotovan-Naval. – Chişinău : ARC, 2018. – 124 p. ISBN 978-9975-0-0137-3

Culegerea conţine subiecte de cultură și civilizație referitoare la ţările anglofone: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Aceasta are menirea de a servi drept suport didactic la pregătirea elevilor pentru susţinerea examenului de bacalaureat la limba engleză.

08.02.2019

8 FEBRUARIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A RÂSULUI ŞI A FERICIRII

Mult aşteptaţi Utilizatori ai BŞ USARB!
De Ziua Internaţională a Râsului şi a Fericirii, Sala de Împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice / beletristică Vă propune spre lecturare şi relaxare patru cărţi din colecţia „Râsul Lumii”, apărute la editura Humanitas, Bucureşti.
„Dacă vei putea rămâne mereu în prezent, vei fi om fericit. Viaţa va fi o sărbătoare, o mare sărbătoare, pentru că ea este numai şi numai momentul în care trăim”. 
P. Coelho

07.02.2019

FORMAREA CULTURII ECOLOGICE

Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu lucrarea „Activităţi de bune practici : Ghid de realizare a lucrului individual la disciplina Formarea culturii ecologice la elevii de vârstă şcolară mică” (Cahul, 2018), semnată de Cojocaru-Luchian Snejana, conf. univ., dr. în pedagogie.
Activităţile propuse reflectă teme aplicative privind formarea culturii ecologice la elevii de vârstă şcolară mică, răspund metodologic la întrebările de ce?, cum?, cât?, ce câştigăm?, finalizând cu curiozităţi Ştiaţi că…, implicând participarea activă a copiilor împreună cu adultul/studentul/părintele/învăţătorul la viaţa social-economică şi culturală a societăţii pentru a cultiva simţul responsabilităţii faţă de mediu.

01.02.2019

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ

 În data de 1 februarie 2019 sărbătorim Ziua Internaţională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day), un eveniment organizat de către Lit World.

expoziţia Lecturi Sonore către World Read Aloud Day

Biblioteca Ştiinţifică USARB se alătură acestui eveniment, organizând în Mediatecă expoziţia tematică „Lecturi sonore” cu cărţi electronice a autorilor clasici şi contemporani.

31.01.2019

ANUL 2019 - ANUL FAMILIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

„Familia este cea mai veche dintre toate societăţile şi singura  naturală”.
J. J. Rousseau
expoziţia Anul Familiei în Republica MoldovaAnul 2019 a fost proclamat drept Anul Familiei în Republica Moldova la Congresul Mondial al Familiei care s-a desfăşurat la Chişinău în anul 2018. Întrunirea a adunat peste 2000 de invitaţi, din 50 de ţări, printre care politicieni de rang înalt, reprezentanţi ai confesiunilor religioase, experţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi mediului academic.
Cu acest prilej în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte este organizată expoziţia „Anul 2019 – Anul Familiei în Republica Moldova”, la care sunt expuse documente din colecţiile Bibliotecii USARB ce cuprind informaţii privind: sociologia şi antropologia familiei, arta educaţiei copiilor şi adolescenţilor în familie şi în scoală, climatul psihologc în familie, educaţia părinţilor etc.
Vă invităm să consultaţi şi expoziţia on-line „Familia, copilul, societatea”.

expoziţia on-line Familia, copilul, societatea expoziţia on-line Familia, copilul, societatea
„Trebuie să protejăm familia, în lume avem oameni care poartă diferite viziuni faţă de familie. Indiferent de religie şi confesiuni, familia ne uneşte…”
Brian Brown, președintele Organizației Internaționale pentru Familie

28.01.2019

SERIA „INCURSIUNE ÎNTR-UN NOU MOD DE VIAŢĂ”

„O persoană creatoare este cea care are putere de pătrundere, care vede lucruri pe care nimeni nu le-a mai văzut, care aude lucruri pe care nimeni nu le-a auzit – asta înseamnă creativitate”
Osho

Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată recent cu o serie de lucrări în domeniul psihologiei, semnate de autorul Osho, unul dintre cei mai cunoscuţi lideri spirituali ai secolului XX, învăţăturile căruia răstoarnă tiparele clasice de gândire, provoacă la o permanentă punere sub semnul întrebării a certitudinilor şi la un proces de conştientizare de sine.

Seria de cărţi „INCURSIUNE ÎNTR-UN NOU MOD DE VIAŢĂ” de Osho Seria de cărţi „INCURSIUNE ÎNTR-UN NOU MOD DE VIAŢĂ” de Osho Seria de cărţi „INCURSIUNE ÎNTR-UN NOU MOD DE VIAŢĂ” de Osho Seria de cărţi „INCURSIUNE ÎNTR-UN NOU MOD DE VIAŢĂ” de Osho

23.01.2019

ACHIZIŢIILE NOI ÎN OFICIUL DOCUMENTE MUZICALE

Colecţia Oficiului Documente muzicale a fost completată cu un set de cărţi semnate de autorul Mihai Ungureanu, compozitor, textier, profesor de muzică. Volumele conţin cântece, jocuri şi dialoguri muzicale, care au făcut copilăria câtorva generaţii de copii mai frumoasă.