Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

19.09.2019

EDUCAŢIE PENTRU MEDIA

Recent colecţia sălii de îmrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice a fost completată cu manualul pentru clasele 7-8 „Educaţie pentru media” (Chişinău, 2018), autoare Loretta Handrabura.

Acest manual este destinat profesorilor și elevilor din clasele a VII-a – a VIII-a și își propune să contribuie la formarea culturii media a tinerilor, oferindu-le instrumentele necesare pentru a putea discerne între adevăr și fals, între informare și dezinformare, ajutându-i să-și dezvolte capacitățile de analiză și de sinteză. De asemenea, manualul își propune să încurajeze elevii să utilizeze noile tehnologii în scopul dezvoltării lor personale și profesionale. Această nouă educație vizează, prin urmare, formarea unei culturi media prin dezvoltarea continuă a capacității de valorificare culturală a informației furnizată de presă, radio, televiziune ,internet, etc.

Lucrarea este un instrument util în desfășurarea unor activități interactive privind educația mediatică atât în cadrul orelor şcolare, cât şi în afara acestora.

18.09.2019

ORE DE INSTRUIRE LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

Studenţii anului I din grupa MZ11Z de la Catedra de arte şi educaţie artistică, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, au beneficiat de prima întâlnire cu cartea în spaţiile oficiului de Documente muzicale, ghidaţi de Margarita Tetelea, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar USARB.

Elena Ţurcan, bibliotecar responsabil de relaţiile cu Facultăţile, a prezentat informaţii despre Biblioteca Ştiinţifică USARB şi multitudinea oportunităţilor ce le oferă.

Felicitări cu prilejul integrării în comunitatea utilizatorilor Bibliotecii noastre!


16.09.2019

ORA DE LABORATOR ÎN BŞ USARB

Pe data de 16 septembrie 2019, în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Fililogice, a fost promovat un laborator practic la disciplina „Curs de lingvistică generală”. Au participat studenţii de la Facultatea de Litere USARB, specialităţile Limba engleză şi germană (traducători), Limba şi literatura germană şi engleză, grupele GE46Z, GE47Z, GET47Z, ghidaţi de către Oxana Chira, dr., lector universitar, prodecan, Facultatea de Litere, catedra Filologie engleză şi germană.
La oră studenţii au studiat manualele şi suporturile de curs din domeniul lingvisticii în limbile română şi rusă din colecţia sălii de lectură.

12.09.2019

NOI SUPORTURI DE CURS PENTRU STUDENŢII USARB

Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost îmbogăţită recent cu o serie de lucrări: „Managementul educaţiei incluzive: Suport de curs pentru studenţii ciclului II – studii superioare de master. Modululele I şi II. Specialitatea: Management educaţional” (Bălţi, 2019) şi „Suport de curs la disciplina „Managementul comunicării”: Pentru studenţii ciclului II – studii superioare de master” (Bălţi, 2019), semnate de Maria Pereteatcu, dr. în pedagogie, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, USARB.

05.09.2019

METODE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR

Recent colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu lucrarea „Conflicte: metode alternative de administrare şi soluţionare” (Iaşi, 2016), semnată de autorul Loghin Corneliu I.

Cartea prezintă una dintre posibilele perspective de înțelegere asupra domeniului relativ nou constituit de metodele alternative de management al conflictelor, aflat în continuă dezvoltare și expansiune ca efect al nevoii și interesului permanent de a administra și soluționa conflicte interpersonale într-o manieră cât mai eficientă. Aceste metode, sistemul pe care îl formează, scopul, cadrul și modul lor de utilizare sunt prezentate într-o manieră bazată pe perspective dezvoltate, aplicate și promovate de specialiști de marcă din țări în care acestea au apărut, au fost formalizate și funcționează eficient. Lucrarea se adresează tuturor celor care, în calitate privată sau publică, au fost, sunt sau vor fi implicaţi, afectaţi sau interesaţi de stări şi situaţii care impun administrarea şi soluţionarea conflictelor.

Din cuprinsul volumului:
Procesul de comunicare interpersonală • Conflictul și disputa. Administrare și soluționare • Metode clasice și alternative în managementul conflictului • Comunicarea colaborativă, structurată și eficientă • Procesul de negociere • Facilitarea în procese de management al conflictelor • Medierea disputelor • Concilierea conflictelor • Arbitrajul conflictelor • Metode alternative hibrid de soluționare a conflictelor

14.08.2019

DONAŢII REMARCABILE PENTRU BŞ USARB

Fondul de carte WILHELMI, constituit din 1 804 exemplare, localizat în sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine, a fost completat cu două lucrări, oferite de domnul Thomas Wilhelmi: Donaţia include volumul Schwein gehabt!: Redewendungen des Mittelalters (Regionalia Verlag, 2017). În această carte germanistul şi istoricul Gerhard Wagner (1954) tratează sensul a 200 de fraze originea cărora este de obicei datată Evului Mediu, cum şi când au apărut, cum se folosesc în mod corespuzător. Cărțile sale despre fraze din Biblie, antichitate și Evul Mediu conţin ilustraţii interesante şi sunt cele mai bine vândute. 

Ediţia de carte audio: Der Geschichtenerzähler: Hörbuchedition. Gedichte, Erzählungen, Essays, Originaltöne: 9 CDs Audio-CD – Hörbuch, CD, 2015 este semnată de renumitul scriitor de romane fantastice şi carţi pentru copii Michael Ende (1929-1995), tradus în peste 40 de limbi. Colecţia reuneşte povestiri, eseuri, poezii. Lucrările sale care nu şi-au pierdut nici actualitatea, nici popularitatea, invita cititorul în lumi imaginare, pline de simboluri. Originalitate ediţiei îi oferă lectura pasionată de către însăşi autorul Michael Ende, de cunoscuţi actori şi oameni de cultură. 


Recomandăm cu drag aceste lucrări şi aducem mulţumiri domnului Thomas Wilhelmi pentru această donaţie impresionantă şi doamnei Oxana Chira, dr., lector universitar, prodecan, Facultatea de Litere, catedra Filologie engleză şi germană, care a avut amabilitatea să le transmită.

24.06.2019

CARIERA PROFESIONALĂ


Disciplina Cariera profesională este obiectul de specialitate conceptualizat din perspectiva formării competenţelor de ghidare în carieră a viitorilor specialişti în Psihologia muncii şi organizaţională şi Formarea de formatori.

Definirea conceptului ghidarea în carieră şi proiectarea carierei;
Ghidarea în carieră în spaţiul autohton;
Etapele procesului de proiectare/ghidare a carierei;
Reperele metodologice şi context aplicativ.

Sunt doar unele din subiectele abordate în lucrarea, semnată de Otilia Dandara, „Cariera profesională: Suport de curs pentru studiile de master” (Chişinău, 2018), care recent a apărut în colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte.

Suportul de curs este un material didactic, care are scopul de a sprijini procesul de formare profesională în cadrul disciplinei Cariera profesională. Conceptualizarea suportului de curs, precum şi modalitatea de prezentare a conţinutului, sunt determinate de concepţia predării-învăţării-evaluării la ciclul II, studii superioare de master, rolul şi locul disciplinei în cadrul programei de studii şi strategia de formare profesională.