Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

24.06.2019

CARIERA PROFESIONALĂ


Disciplina Cariera profesională este obiectul de specialitate conceptualizat din perspectiva formării competenţelor de ghidare în carieră a viitorilor specialişti în Psihologia muncii şi organizaţională şi Formarea de formatori.

Definirea conceptului ghidarea în carieră şi proiectarea carierei;
Ghidarea în carieră în spaţiul autohton;
Etapele procesului de proiectare/ghidare a carierei;
Reperele metodologice şi context aplicativ.

Sunt doar unele din subiectele abordate în lucrarea, semnată de Otilia Dandara, „Cariera profesională: Suport de curs pentru studiile de master” (Chişinău, 2018), care recent a apărut în colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte.

Suportul de curs este un material didactic, care are scopul de a sprijini procesul de formare profesională în cadrul disciplinei Cariera profesională. Conceptualizarea suportului de curs, precum şi modalitatea de prezentare a conţinutului, sunt determinate de concepţia predării-învăţării-evaluării la ciclul II, studii superioare de master, rolul şi locul disciplinei în cadrul programei de studii şi strategia de formare profesională.


01.06.2019

ZIUA COPILULUI

„Ca să-l călăuzeşti pe copil pe calea pe care trebuie s-o urmeze, călătoreşte tu mai întâi pe ea.”
Josh Billings

Ziua Copilului a fost menţionată prima dată la Geneva, la Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanţi din diferite ţări au adoptat Declaraţia pentru Protecţia Copilului. După această conferinţă multe guverne au introdus „Ziua Copilului”.
Cu această ocazie minunată, în sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice este organizată expoziţia „Lumea mirifică a copilăriei” care cuprinde сărţi şi publicaţii periodice pentru copii şi părinţi din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

31.05.2019

FACTORII TRANSFERULUI DE INOVAŢII ÎN EDUCAŢIE

Profesorii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Tatiana Şova, dr., conf. univ., Veronica Rusov, asistent univ. şi Ludmila Cotos, dr., lector univ. propun în atenţia utilizatorilor lucrarea „Factorii transferului de inovaţii în educaţie: Studiu analitic” (Bălţi, 2018). Sunt rezultatele analizei unui studiu realizat în cadrul Proiectului pentru „Tinerii Cercetători”, în scopul identificării factorilor ce asigură eficienţa transferului de inovaţii în instituţiile de învăţământ general. 

Studiul este un suport  pentru dezvoltarea culturii inovării la nivel de instituţie de învăţământ.

30.05.2019

ACHIZIŢII RECENTE DIN DOMENIUL JURNALISMULUI, LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

Colecţia sălii de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice a fost îmbogăţită cu mai multe surse din domeniul limbii şi literaturii române şi a jurnalismului.


29.05.2019

BACALAUREAT 2019

Examenul naţional de bacalaureat, sesiunea 2019, se va desfăşura în perioada 4 iunie – 21 iunie 2019. Cu acest prilej, în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice a Bibliotecii Ştiinţifice USARB este organizată expoziţia tematică cu genericul Bacalaureat 2019 la limba şi literatura română în conformitate cu recomandările programei pentru examenul de bacalaureat.

Sunt expuse următoarele surse din colecţia bibliotecii: manuale, ghiduri, teste, analize literare, analize gramaticale, compendii de teorie şi critică literară.
Prin această expoziţie Vă propunem să vă  extindeţi  cunoştinţele, capacitaţile şi atitudinile, să  verificaţi  competenţele  şi să  recuperaţi lacunele  identificate.

28.05.2019

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA ÎN FOTOGRAFII

În sală de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice este organizată expoziţia „Unirea Basarabiei cu România”, o expoziţie de fotografii şi portrete din istoria neamului românesc, oferite de PS Antonie, Episcop de Bălţi (Mitropolia Basarabiei).


27.05.2019

UN NOU GHID DE ELABORAREA TEZELOR DE MASTER

Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master (Bălţi, 2019).Colecţia sălii de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a fost completată recent cu lucrarea, semnată de Ţarălungă Victoria, dr., conf. univ, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, USARB, „Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master” (Bălţi, 2019).

Prezentul ghid este adresat masteranzilor, conducătorilor ştiinţifici pentru elaborarea tezelor de master, stabilind regulile unificate privind elaborarea şi susţinerea tezei de master la programele de master: 0421 Ştiinţe penale şi criminologie; 0421 Drepturile omului; 0421 Relaţii de muncă şi managementul resurselor umane; 0421 Instituţii de drept privat; 0400 Managementul administraţiei publice; 0400 Politici europene şi administraţia publică.