Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

16.10.2018

ZILELE USARB ŞI ALE BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE

În data de 12 octombrie anul 2018 s-au împlinit 73 de ani de la fondarea Universităţii de Stat  „Alecu Russo” din Bălţi şi a Bibliotecii Ştiinţifice.
Cu acest prilej, în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte, este vernisată, conform programului, expoziţia „Contribuţiile ştiinţifice ale universitarilor bălţeni” în care sunt prezente lucrările, semnate de cadrele didactice şi bibliotecarii USARB.
Expoziţia înserează monografii, materiale didactice şi metodice, materiale ale conferinţelor, colocviilor ştiinţifice şi publicaţii periodice din ultimii cinci ani.

02.10.2018

EXCURSIE LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ


Pe 29 septembrie, o grupă de liceeni ai claselor IX A, B, C, D de la Liceul Teoretic „B. P. Haşdeu” din Bălţi, însoţiţi de profesorul de istorie Alexandru Molcosean, a vizitat Biblioteca Ştiinţifică. Oaspeţii au fost ghidaţi de către Elena Ţurcan, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecțiilor. Programe infodocumentare. Marketing, care le-a oferit informaţii despre posibilităţile şi serviciile de acces, informare, documentare şi cercetare.

01.10.2018

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

Recent colecţia sălii de împrumut Nr.2 Documente Didactice/Metodice a fost completată cu o lucrare, semnată de un grup de autori, cadre didactice USARB: Pavel Topală, dr. hab., prof. univ. şi Alexandr Ojegov, dr., conf. univ. în colaborare cu Petru Stoicev, dr. hab., UTM.

În lucrarea dată sunt expuse într-o formă accesibilă toate capitolele de bază ale unităţii de curs „Geometrie descriptivă” în conformitate cu conţinutul curriculumului disciplinar. Este propusă metodica rezolvării unor probleme metrice, care îşi găseşte aplicabilitatea în diferite discipline tehnice. Lucrarea este destinată studenţilor, ce studiază geometria descriptivă la specialităţile inginereşti, precum şi profesorilor şi specialiştilor din domeniu.


Topală, Pavel. Geometrie desriptivă / Pavel Topală, Alexandr Ojegov, Petru Stoicev. - Bălţi : Indigou Color, 2016. - 184 p. ; fig.. Bibliogr.: p. 184. - ISBN 978-9975-9904-3-1.

18.09.2018

LUCRU ÎN GRUP LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

n

Pe data de 14 septembrie 2018, în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Fililogice, a fost desfăşurat un laborator practic la disciplina Jurnalism cultural. Au participat studenţiii grupei SC28Z, de la Facultatea de Litere Catedra Ştiinţe ale Comunicării, ghidaţi de către Maria Abramciuc, dr., conf. univ.. În cadrul laboratorului au fost cercetate publicaţiile periodice de tip cultural din colecţia sălii de lectură.

12.09.2018

PUBLICAŢII NOI DIN DOMENIUL LINGVISTICII

Recent colecţia sălii de lectură nr. 4 Documente în limbi străine s-a îmbogăţit cu noi publicaţii:
•Pînzariu, Cătălina Iuliana. Gramática progresiva : ELE / Cătălina Iuliana Pînzariu. – Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare" Suceava, 2017. 259 p. : il., tab., fig. Bibliogr.: p. 259. ISBN 978-973-666-511-0;
Manualul oferă oportunitatea de a studia limba spaniolă la nuvel iniţial şi intermediar prin abordare comunicativă de predare/învăţare. Este structurat pe 12 unităţi de învăţare, oferind material teoretic şi practic, care încurajează participarea studenţilor. Subiectele gramaticale, ordonate și perfecționate, de la cele mai simple la cele mai complexe, au ca scop stimularea competenței de comunicare, implicând şi alte subcompetențe: gramaticale, discursive, strategice, socioculturale.