Femeia a alcătuit subiectul principal sau cel puţin episodic al celei mai mari părţi a literaturii. G. Ibrăileanu

17.05.2018

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢONALE

Colecţiile sălii de împrumut nr. 2 Documente didactice/metodice şi sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte au fost completate recent cu lucrarea Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale: Modulul „Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul": Note de curs pentru specialităţile „Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale" (Bălţi, 2017), semnată de cadrele didactice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Lidia Popov, lector sup. univ. şi Radames Evdochimov, lector univ., Catedra de Matematică şi Informatică. 

În realizarea lucrării, autorii au urmărit atingerea obiectivelor ce ţin de fa¬miliarizarea studentului cu bazele teoretice ale informaticii, de educarea la stu¬dent a comportamentului adecvat şi a competenţelor elementare de utilizare a tehnicii de calcul şi a programelor introduse în unităţile de învăţare respective.

15.05.2018

O CARTE NOUĂ DESPRE ORAŞUL BĂLŢI

coperta carte Bărbulescu, Mihai. Bălţi: 1818 – 1944Graţie donaţiei domnului Mihai Bărbulescu, arheolog, isoric, membru corespondent al Academiei Române, profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, director la Academia di Romania din Roma, colecţia sălii de lectură 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a beneficiat de o lucrare nouă despre oraşul Bălţi.

Bărbulescu, Mihai. Bălţi: 1818 – 1944 / Mihai Bărbulescu. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2017. – 204 p.: fot. Bibliogr. în notele de subsol; Bibliogr.: p. 179-186; Ind.: p. 187-202. ISBN 978-973-27-2812-3

Această carte autorul o închină memoriei stră-străbunicilor, străbunicilor, bunicilor şi părinţilor, care au locuit la Bălţi în acel timp. Din relatările unor bălţeni, din acte şi documente autorul a extras şi a presărat în carte amănunte – marcate distinct în text – despre viaţa cotidiană, aspectul caselor, venituri şi salarii, şcolarizare, vorbitul bine sau prost al limbilor, distracţii etc., precum şi fragmente din destine personale intersectate de evenimentele istoriei “mari”.

Este o carte absolut esenţială atât pentru istorici, cât şi pentru cei interesaţi de istoria românilor de pretutindeni. În contextul Centenarului Marii Uniri şi a bicentenarului oraşului Bălţi, autorul readuce în prim plan fascinanta poveste a oraşului şi a locuitorilor săi, de la crearea acestuia până la „eliberarea” lui de către sovietici. 

13.05.2018

CĂRŢI JUBILIARE ÎN 2018

„Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa.”
Fernando Savater

În sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice este vernisată expoziţia tematică cu titlu „Cărţi jubiliare în anul 2018”. Sunt expuse cărţi de aventuri, de dragoste, poezii, poveşti şi povestiri din literatura română, rusă şi franceză: George Coşbuc „Balade şi idile”, Mihai Eminescu „Luceafărul”, A. Грин „Алые паруса”, Felix Salten „Bambi”ş.a..
Vă aşteptăm în lumea cărţilor!Vino şi: „Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imaginaţii.” Mihai Eminescu

10.05.2018

DOCUMENTE NOI DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI

Colecţia sălii de împrumut Nr.2 Documente Didactice/Metodice a fost îmbogăţită cu mai multe surse din domeniul managementului, editate graţie Proiectului cu finanţare europeană „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area” / ,,Instrument pentru stimularea dezvoltării antreprenoriatului în regiunea de graniţă Ro-Ua-MD”: 

Tcaci, Carolina. Management strategic: [Manual] / Carolina Tcaci. – Chişinău: [s.n.], 2014. – 88 p. ; tab., fig. – Bibliogr.: p. 88. - ISBN 978-9975-128-25-4;
Povzun, Serghei. Managementul vănzărilor: [Manual] / Serghei Povzun, Carolina Tcaci. - [s.n.], [2015?]. - 80 p.; tab., fig. – Bibliogr.: p. 78-79. – ISBN 978-9975-128-38-4.
Pocenciuc, Galina. Management financiar: : [Manual] /Serghei Pocenciuc. – Chişinău: [s.n.], 2015. – 77 p.:tab., fig. – Bibliogr.: p. 67-68. – ISBN 978-9975-128-39-1.

04.05.2018

LECŢIE PRACTICĂ LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

Pe data de 4 mai 2018, în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Fililogice, a fost promovată o lecţie practică la disciplina Limba şi literatura română cu genericul „Poetul patriei, al mamei şi al copiilor”. Au participat elevii clasei a 12-a „E” profil umanist, de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, ghidaţi de profesoara Natalia Hariton.
A fost cercetată opera multiaspectuală a poetului basarabean Grigore Vieru în limba română din colecţia sălii de lectură.

27.04.2018

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE

Revista „Fizica şi tehnologiile moderne”
Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte a intrat în posesia revistei ştiinţifico-didactice şi de popularizare a ştiinţei „Fizica şi tehnologiile moderne”, anii 2003-2017, editată de Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu” în colaborare cu Societatea Fizicienilor din Moldova şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Revista este inclusă în lista revistelor ştiinţifice de profil la categoria C, profilul ştiinţe fizice; ştiinţa informării; ştiinţe inginereşti şi tehnologii.

Publicaţia cuprinde materiale de larg interes din domeniul fizicii şi ştiinţelor conexe acesteia.