Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

23.10.2019

PREMIILE NOBEL PENTRU LITERATURĂ 2018 ŞI 2019


Premiile Nobel pentru Literatură 2018 și 2019 sunt câștigate de Olga Tokarczuk (născută în Polonia) și Peter Handke (născut în Austria), a anunțat joi, 10 octombrie 2019, Comitetul Nobel de la Stockholm. Premiile sunt acordate pentru doi ani, după ce anul trecut decernarea a fost amânată din cauza unui scandal de agresiune sexuală care a afectat Academia Suedeză, instituția care desemnează câștigătorii.

16.10.2019

DEZVOLTAREA ŞCOLII INCLUZIVE

Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte recent a fost completată cu o lucrare nouă „Dezvoltarea şcolii incluzive: Suport de curs pentru studenţii ciclului II – studii superioare de master : Specialitatea – Managementul educaţiei incluzive” (Bălţi, 2019), semnată de Maria Pereteatcu, dr. în pedagogie, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, USARB.
Suportul de curs vizează dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor referitor la educaţia incluzivă, dezvoltarea şcolii incluzive şi a dimensiunilor incluziunii la nivelul unităţii şcolare. Este adresat studenţilor ciclului II – studii superioare de master, cadrelor didactice şi manageriale, pesonalului specializat din cadrul instituţiilor de învăţământ general.  

15.10.2019

DONAŢII ÎN COLECŢIA DE PUBLICAŢII PERIODICE A BIBLIOTECII STIINŢIFICE

Colecţia de reviste în limbi străine, localizată în Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine, a fost completată recent cu titluri noi de reviste în limba engleză:
  • Journal of Social Sciences / editor-in-chief Viorel Bostan ; Technical University of Moldova. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2018. – ISSN 2587-3490.
  • People Management / published on behalf of the CIPD by Haymarket Business Media. – London : [s. n.], 2018.

Revista Journal of Social Sciences (nr. 1-2 2018 şi nr. 2 2019) este donată Bibliotecii de Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Domeniile principale ale revistei de ştiințe sociale sunt: Arte și design, Pedagogie și psihologie, Sociologie, Filosofie, Istorie, Filologie și lingvistică, Bibliotecă și managementul informațiilor, Economie și Management, Finanţe şi Contabilitate, Marketing și logistică, Politica economică, Legea proprietății intelectuale, Drept cadastral, Legislația agroalimentară, Legislația în domeniul transporturilor, Legislație ecologică, Drept internațional. Revista  Journal of Social Sciences este iindexată în repozitoriul internaţional  ZENODO. 


Revista People Management (anii 2018-2019), donată de Oleg Rusu, absolvent al Facultăţii de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, este cea mai impunătoare publicaţie din Marea Britanie, care reflectă  toate cele mai recente știri, opinii și informații din lumea resurselor umane. Subiectele abordate: discriminarea de vârstă, problemele legate de ocuparea forței de muncă cu care se confruntă angajații cu boli mintale, foști delincvenți, persoane dislexice, femei, minorități etnice s.a. De asemenea, se evidențiază cele mai bune practici în gestionarea și susținerea angajaților cu cancer.


Articolele din reviste vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor USARB.

08.10.2019

PROFESORULUI DE SUCCES

Colecţia Sălii de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice şi beletristică s-a completat cu mai multe surse din domeniul Ştiinţei educaţiei.
Vă recomandăm pentru consultare/împrumut următoarele volume:
  • „Ghidul profesorului”, semnat de Ion-Ovidiu Pânişoară (Iaşi, Editura Polirom, 2017) în care sunt descrise principalele caracteristici ale triunghiului educaţional format dintre profesor-elev- părinte şi sfaturi utile în formarea profesională a cadrelor didactice.
  • „Învăţarea prin proiecte : Ghid pentru profesori”, semnat de Cătălina Ulrich (Iaşi, Editura Polirom, 2016) care prezintă metoda proiectelor în cadrul învăţării, realizate cu copii de diferite vârste, cu elevi de gimnaziu, cu întreaga şcoală, cu studenţi din învăţământul superior.
  • „Introducere într-o pedagogie a curajului” (Bucureşti, Editura Trei, 2017), semnată de Gabriel Albu care informează cititorii cu noţiuni despre curaj, formele de manifestare şi întruchipări semnificative ale curajului.
Volumele sunt adresate studenţilor, profesorilor şi altor specialişti din domeniul educaţiei.

04.10.2019

4 OCTOMBRIE - ZIUA MONDIALĂ A ANIMALELOR


În fiecare an, la 4 octombrie, este sărbătorit un eveniment global - Ziua Mondială a ocrotirii Animalelor sau Ziua Mondială a Animalelor (World Animal Day). Această sărbătoare a fost iniţiată la Congresul Internațional al susținătorilor Mișcării pentru protecția naturii, desfășurată în 1931 la Florența (Italia), fiind concepută cu scopul de a atrage atenția omenirii asupra problemelor altor specii de viaţă de pe Terra.

Vă îndemnăm să vizualizaţi expoziţia on-line „Ochii animalelor au puterea de a vorbi o limbă minunată” (Martin Buber), elaborată către această zi. Este o prezentare selectivă a celor mai valoroase enciclopedii despre lumea animală din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB, care pot fi consultate în Oficiul Referinţe Bibliografice.


Informaţie pentru toţi: 
  • Potrivit World Wildlife Fund (WWF), în fiecare oră pe Pământ dispar trei specii de animale, iar în fiecare zi – 70 de specii din flora şi fauna planetei.
  • Un sfert din toate speciile de floră şi faună vor înceta să mai existe în viitorul apropiat.
  • În ultimul sfert de secol, diversitatea biologică a Pământului a scăzut cu o treime.

03.10.2019

LITERATURA ŞI ARTA – 65 DE ANI DE LA FONDARE


Vă invităm în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice la expoziţia aniversară „Literatura şi arta”, dedicată ziarului săptămânal la cei 65 de ani de la fondare.
Înfiinţat în 1954, „Literatura şi arta” este un ziar al scriitorilor din Republica Moldova, care de-a lungul anilor a avut un rol important în lupta de renaştere naţională. Redactor-şef este scriitorul, istoricul literar Nicolae Dabija.
La expoziţie pot fi consultate ediţiile diferitor ani ai săptămânalului.