Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

19.06.2018

PROGRAMAREA ÎN LIMBAJUL C/C++

Colecţiile sălii de împrumut nr. 2 Documente Didactice/Metodice şi sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte s-au îmbogăţit recent cu mai multe resurse din domeniul informaticii, în care sunt tratate elementele de bază ale limbajului C/C++. Conţinutul teoretic al celor 4 volume este susţinut prin exemple aplicative şi prin numeroase rezolvări de probleme, iar fiecare temă este însoţită de un set de probleme reprezentative, propuse spre rezolvare.
Lucrările sunt destinate atât elevilor de liceu, celor care se pregătesc pentru bacalaureat, partcipanţilor la diferite olimpiade, cât şi studenţilor care se iniţiază în programare.

Cerchez, Emanuela. Programarea în limbajul C/C++ : pentru liceu : [în vol.] / Emanuela Cerchez, Marinel Serban. – Iaşi : Polirom, 2005 – . –
 
    Vol. 1. – 293 p. – Bibliogr.: p. 293. – ISBN 937-681-868-3.
    Vol. 2 : Metode si tehnici de programare. – 287 p. – Bibliogr.: p. 287. –  ISBN 73-46-0109-1.
    Vol. 3. – 2006. – 292 p. – Bibliogr.: p. 292. – ISBN 973-46-0109-1.
    Vol. 4 : Programare orientată pe obiecte şi. programare generică cu STL. – 2013. –  248 p. – Anexa                p. 246. – Bibliogr.: p. 247. – ISBN 978-973-46-0109-7.

07.06.2018

GHEORGHE MUSTEA: COMPOZITOR, ACADEMICIAN

Colecţia oficiului Documente muzicale a Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost completată recent cu lucrarea „Gheorghe Mustea: Compozitor, Academician: Biobibliografie” (Ch., 2017), editată de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova prin proiectul editorial „Moldavica” în Colecţia „Compozitorii Moldovei”.

Cartea oglindeşte viaţa şi activitatea compozitorului, dirijorului, interpretului, profesorului universitar şi academicianului Gheorghe Mustea. Ea include: antologii de muzică tipărită, note şi articole în culegeri colective, ziare şi reviste, cărţi, publicaţii seriale, înregistrări audio şi video (CD, discuri de vinil, casete), înregistrări din fonoteca IPNA a Companiei „Teleradio-Moldova”, informaţii selectate din internet în limbile română, rusă etc., manuscrise din arhiva personală a compozitorului, precum şi articole introductive scrise de personalităţi marcante, tabel cronologic, aprecieri şi referinţe bibliografice.

Biobibliografia are drept scop valorificarea patrimoniului naţional muzical, a publicaţiilor de muzică tipărită şi documentelor audiovizuale şi este destinată muzicologilor şi interpreţilor, pedagogilor de la instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate, bibliologilor şi tuturor celor interesaţi de muzică, inclusiv de creaţia compozitorului şi dirijorului Gheorghe Mustea.
Sunteţi aşteptaţi la lectură!

04.06.2018

Colecţie de albume pentru Oficiul Documente muzicale

Vladimir Mocanu, doctor în ştiinţe filologice, conferenţiar universitar, prodecan (1972-1974), Bălţi a oferit Bibliotecii Ştiinţifice o donaţie valoroasă constituită din 49 de exemplare din domeniul muzicii. Lucrările includ o colecţie de albume pentru pian a marilor clasici Franz Schubert, George Frideric Handel, Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg, Franz Liszt, Johann Sebastian Bach, Modest Mussorgsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Béla Bartok, Robert Schumann. Compoziţiile muzicale vor fi utile cadrelor didactice şi studenţilor de la Catedra de arte și educație artistică.


30.05.2018

Spune NU fumatului

31 mai este declarată Ziua Mondială împotriva tutunului. Incă de la prima sa ediţie, din 1988, Ziua mondială împotriva tutunului a reprezentat un bun prilej pentru fumători sa se lase de acest viciu. 
Statisticile arată că, la nivel global, consumul de tutun provoacă anual moartea a 6 milioane de oameni, dintre care 600.000 sunt nefumători, dar expuşi fumatului pasiv.

Cu ocazia marcării Zilei Mondiale împotriva fumatului, în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, ale naturii, reale. Arte este organizată expoziţia „Riscurile fumatului”. Documentele prezentate includ  informaţii privind influenţa tutunului asupra sănătăţii, prevenirea consumului   de nicotină, combaterea şi profilaxia fumatului.

Vă propunem câteva  publicaţi privind riscurile fumatului pentru sănătate pentru acţiuni de comunicare, informare şi educare a copiilor şi adolescenţilor.

17.05.2018

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢONALE

Colecţiile sălii de împrumut nr. 2 Documente didactice/metodice şi sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte au fost completate recent cu lucrarea Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale: Modulul „Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul": Note de curs pentru specialităţile „Drept, Administraţie publică şi Asistenţă socială din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale" (Bălţi, 2017), semnată de cadrele didactice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Lidia Popov, lector sup. univ. şi Radames Evdochimov, lector univ., Catedra de Matematică şi Informatică. 

În realizarea lucrării, autorii au urmărit atingerea obiectivelor ce ţin de fa¬miliarizarea studentului cu bazele teoretice ale informaticii, de educarea la stu¬dent a comportamentului adecvat şi a competenţelor elementare de utilizare a tehnicii de calcul şi a programelor introduse în unităţile de învăţare respective.

15.05.2018

O CARTE NOUĂ DESPRE ORAŞUL BĂLŢI

coperta carte Bărbulescu, Mihai. Bălţi: 1818 – 1944Graţie donaţiei domnului Mihai Bărbulescu, arheolog, isoric, membru corespondent al Academiei Române, profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, director la Academia di Romania din Roma, colecţia sălii de lectură 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a beneficiat de o lucrare nouă despre oraşul Bălţi.

Bărbulescu, Mihai. Bălţi: 1818 – 1944 / Mihai Bărbulescu. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2017. – 204 p.: fot. Bibliogr. în notele de subsol; Bibliogr.: p. 179-186; Ind.: p. 187-202. ISBN 978-973-27-2812-3

Această carte autorul o închină memoriei stră-străbunicilor, străbunicilor, bunicilor şi părinţilor, care au locuit la Bălţi în acel timp. Din relatările unor bălţeni, din acte şi documente autorul a extras şi a presărat în carte amănunte – marcate distinct în text – despre viaţa cotidiană, aspectul caselor, venituri şi salarii, şcolarizare, vorbitul bine sau prost al limbilor, distracţii etc., precum şi fragmente din destine personale intersectate de evenimentele istoriei “mari”.

Este o carte absolut esenţială atât pentru istorici, cât şi pentru cei interesaţi de istoria românilor de pretutindeni. În contextul Centenarului Marii Uniri şi a bicentenarului oraşului Bălţi, autorul readuce în prim plan fascinanta poveste a oraşului şi a locuitorilor săi, de la crearea acestuia până la „eliberarea” lui de către sovietici. 

13.05.2018

CĂRŢI JUBILIARE ÎN 2018

„Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa.”
Fernando Savater

În sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice este vernisată expoziţia tematică cu titlu „Cărţi jubiliare în anul 2018”. Sunt expuse cărţi de aventuri, de dragoste, poezii, poveşti şi povestiri din literatura română, rusă şi franceză: George Coşbuc „Balade şi idile”, Mihai Eminescu „Luceafărul”, A. Грин „Алые паруса”, Felix Salten „Bambi”ş.a..
Vă aşteptăm în lumea cărţilor!Vino şi: „Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imaginaţii.” Mihai Eminescu