Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

12.11.2019

13 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI COPIILOR NEVĂZĂTORI

Începând cu anul 1946, pe 13 noiembrie, în ziua de naştere a pedagogului francez Valentin Hauy (1745 – 1822), întemeietorului primei şcoli pentru nevăzători din lume (Paris,1784), se sărbătoreşte Ziua internaţională a Educaţiei copiilor nevăzători. Acest eveniment poartă un caracter internaţional, fiind marcat în lumea întreagă.
În acest context, în sala de lectură Nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte, este organizată expoziţia „Teorii şi experienţe în educaţia  incluzivă. 13 noiembrie - Ziua  Internaţională a Educaţiei copiilor nevăzători”, care cuprinde cele mai relevante documente din domeniile pedagogiei speciale şi psihologiei pedagogice, în care sunt reflectate: cadrul conceptual şi legislativ de dezvoltare a educaţiei incluzive, managementul educaţiei incluzive, cerinţele educaţionale speciale, tehnologiile didactice incluzive, incluziunea educaţională a copiilor cu deficienţe de vedere.

Important
  • Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la fiecare cinci secunde, în lume, o persoană îşi pierde vederea. 
  • Statisticile arată că, la ora actuală, în lume trăiesc 400 de milioane de oameni cu deficienţe de vedere. Aproximativ 45 de milioane de oameni sunt complet orbi. 
  • La fiecare minut, orbeşte un copil. 
  • Conform datelor oficiale, în Republica Moldova se atestă peste 183, 700 mln de persoane cu dizabilităţi, dintre care circa 10 000 sunt persoane cu deficienţe de vedere.


08.11.2019

EDUCAŢIA TIMPURIE PRIN JOCURI ŞI PROIECTE DIDACTICE

Jocurile copiilor sunt variate atât după conţinut, caracter, material, cât şi după importanţa lor pedagogică. Jocul didactic este o formă de activitate atractivă şi accesibilă copilului care îmbunătăţeşte procesul instructiv-educativ.

În lucrarea „De la joc la învăţare: Cum folosim jocul didactic în educaţia timpurie” (Bucureşti, Editura Trei, 2016) autorii Nell Marcia L. şi Walter F. Drew susţin includerea jocului în grădiniţă şi clasele primare, pentru ai ajuta pe copii să-şi dezvolte autocontrolul, precum şi pentru a promova abilităţile lingvistice şi cognitive.

Mai multe proiecte didactice zilnice, clasificate pe anotimpuri se regăsesc în lucrarea „Modele de proiectare zilnică în instituţia de educaţie timpurie: Ghid de inspiraţie în planificare” (Chişinău, 2019), semnată de Natalia Carabet.

Volumele sunt adresate studenţilor, masteranzilor, profesorilor şi altor specialişti din domeniul educaţiei şi pot fi împrumutate la domiciliu în sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică sau consultate în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte.


06.11.2019

ZILELE REVISTEI SEMN


Vă invităm în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice la expoziţia cu genericul: „Zilele revistei Semn”, care înserează numere din diferiţi ani de ediţie ale serialului, poziţionat ca principala publicaţie culturală din Republica Moldova ce a apărut în afara Chişinăului şi avea drept scop dezbaterea de idei, reflectarea unor tematici de interes pentru cultura română modernă, precum şi deschiderea către publicul tânăr basarabean. 


Revista a văzut lumina tiparului cu sprijinul Institutului Cultural Român în anul 1995, având o periodicitate trimestrială. Redactor şef: Nicolae Leahu, dr. în filologie, conf. univ. USARB; redactori şefi–adjucţi: Maria Şleahtiţchi, dr. hab. în filologie, conf. univ. USARB şi criticul literar Mircea V. Ciobanu.

În BŞ USARB pot fi consultate ediţiile anilor 1995 – 2012.04.11.2019

EVALUAREA REGIONALĂ A IMPACTULUI ANTROPIC

În colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a apărut o lucrare nouă din domeniul ecologiei „Evaluarea regională a impactului antropic: cazul Podişului Moldovei de Nord” (Bălţi, 2019), semnată de Victor Capcelea, dr. în ştiinţe geonomice, lector univ. al Catedrei de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie USARB.
Este o monografie în care este expusă fundamentarea complexă şi sistemică a evaluării regionale a impactului antropic şi a dinamicii calităţii mediului, având ca studiu de caz această regiune geografică. Problema științifică soluționată constă în elaborarea cadrului conceptual și fundamentarea abordării sistemice a evaluării impactului antropic asupra mediului la nivelul unei regiuni geografice ca instrument al politicii de mediu, fapt care a contribuit la eficientizarea identificării problemelor prioritare de mediu, a formulării modalităților și măsurilor de protecție a mediului înconjurător pentru Podişul Moldovei de Nord.
Studiul în cauză este destinat geografilor, biologilor, specialiştilor în domeniul protecţiei mediului etc. El prezintă interes şi poate fi util unui cerc larg de cititori, în mod special, pentru cei care vreau să cunoască şi să pătrundă în esenţa problemelor ecologice cu care se confruntă Republica Moldova în general, cu chestiunile proprii Podişului Moldovei de Nord, în particular, cu modalităţile de coluţionare a lor.

28.10.2019

LECŢIE PRACTICĂ ÎN BŞ USARB

Îi poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi, dar dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i curiozitatea, el își va dedica întreaga viață învățăturii.
Clay P. Bedford

Pe data de 25 octombrie 2019, elevii clasei a XI „F”, profil Arte, al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”, au fost cei mai curioşi şi activi utilizatori ai Bibliotecii Ştiinţifice. Ei au participat la lecţia practică la disciplina Limba şi literatura română cu genericul: „Expresiile autohtone – universale şi intraductibile”, care a fost promovată de profesoara Molodiuc Elena şi sa desfăşurat în săla de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice.


În cadrul orei a fost cercetată opera scriitoruluii român Ion Creangă, în special lucrarea „Amintiri din copilărie” şi s-a lucrat asupra dicţionarelor de expresii şi locuţiuni româneşti din colecţia sălii de lectură.27.10.2019

CERCETĂTORILOR ÎN DOMENIUL LITERATURII

Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a completat recent cu mai multe exemplare a volumului „Cinci feţe ale modernităţii: Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism”, semnat de Matei Călinescu (Iaşi, Editura Polirom, 2017), care reprezintă o ediţie la a 40 aniversare de la apariţia primei versiuni.. 
Studiul oferă o analiză a ideilor estetice şi intelectuale ce au guvernat producţia literară a ultimilor 150 de ani. Lucrarea va fi utilă profesorilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în studierea conceptelor despre modernism, avangardă, decadenţă, kitsch şi postmodernism.
Volumul poate fi consultat în sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice şi împrumutat la domiciliu de sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

26.10.2019

LEONIDA LARI, POETĂ – 70 DE ANI DE LA NAŞTERE

„A scris cu propria-i viaţă, cu datul unui neam care îşi găseşte în ea instrumentul cântecului şi ecoul. Crăiasă blândă, dar în acelaşi timp neîndurătoare, ea stăpâneşte în mod spontan metafora de mare forţă, peste fericite împerecheri de cuvinte, care pot face o glorie oricărui mare poet...”
Marin Sorescu
În 26 octombrie 2019, distinsa poetă, eseistă și traducătoare, om politic, cavaler al Ordinului Republicii (1996), luptătoarea pentru libertatea și emanciparea națională a românilor basarabeni, supranumită „o Jeanne d’Arc a Basarabiei” - Leonida Lari, ar fi împlinit 70 de ani de la naştere.
A activat la Muzeul republican de Literatură „D. Cantemir”, la Editura „Cartea moldovenească” și la săptămânalul „Literatura și Arta”. A deţinut postul de redactor-șef, din 1989, al primei publicaţii în grafie latină din Basarabia „Glasul”, reintitulată după 1994 „Glasul Națiunii”. A fost deputat în Sovietul Suprem al URSS (1989–1991), deputat în Parlamentul României (1992–2009).
În acest context, Vă invităm în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice la expoziţia „Leonida Lari – 70 de ani de la naştere”, unde sunt expuse documente din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice în care este reflectată viaţa şi activitatea poetei.