Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

05.02.2020

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ A PREŞCOLARILOR

În colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a apărut recent un nou suport de curs la pedagogie „Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor” (Bălţi, 2019), semnat de Nina Sacaliuc, doctor în pedagogie, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, USARB.
Suportul de curs este orientat spre atingerea şi menţinerea calităţii înalte a procesului educaţional şi este structurat în 6 capitole. Sunt abordate următoarele subiecte: educaţia socio-emoţională la vârsta preşcolară, modalităţile de realizare a acesteea în practica didactică din grădiniţă şi în diferite etape de vârstă, formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor emoţionale ale preşcolarilor, influenţa literaturii artistice şi a jocului în dezvoltarea socio-emoţională a copiilor.
Lucrarea este destinată studenţilor Ciclului II, cu studii superioare de masterat, specialitatea – Managementul educaţiei timpurii, dar poate fi utilă şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preşcolar.
Volumul poate fi consultat şi on-line, în Arhiva instituţională digitală ORA USARB.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu