Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

07.02.2019

FORMAREA CULTURII ECOLOGICE

Activităţi de bune practici : Ghid de realizare a lucrului individual la disciplina Formarea culturii ecologice la elevii de vârstă şcolară mică (Cahul, 2018) de Cojocaru-Luchian Snejana
Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu lucrarea „Activităţi de bune practici : Ghid de realizare a lucrului individual la disciplina Formarea culturii ecologice la elevii de vârstă şcolară mică” (Cahul, 2018), semnată de Cojocaru-Luchian Snejana, conf. univ., dr. în pedagogie.
Activităţile propuse reflectă teme aplicative privind formarea culturii ecologice la elevii de vârstă şcolară mică, răspund metodologic la întrebările de ce?, cum?, cât?, ce câştigăm?, finalizând cu curiozităţi Ştiaţi că…, implicând participarea activă a copiilor împreună cu adultul/studentul/părintele/învăţătorul la viaţa social-economică şi culturală a societăţii pentru a cultiva simţul responsabilităţii faţă de mediu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu