Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

06.11.2018

ACHIZIŢII NOI DIN DOMENIUL ETNOGRAFIEI

Colecţia sălii de lectură Nr.2 Ştiinţe Filologice a fost completată cu o serie de documente din domeniul Etnografiei: „Relaţiile etnoculturale Moldo-Ucrainene”, simpozionul ştiinţific internaţional, Chişinău (în 3 volume, anii 2015, 2016, 2017), care au apărut sub redacţia lui Kojuhari Katerina, dr. în pedagogie şi Kojuhari Victor, dr. în istorie, conferenţiari cercetători, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Unul dintre recenzenţii ştiinţifici fiind Vorobcenco Valerii, dr. în filologie, conf. univ., Catedra de Slavistică, membru al colegiului de redacţie - Tuniţcaia Marina, dr. în pedagogie, conferenţiar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.


„Relaţiile etnoculturale Moldo-Ucrainene”
„Relaţiile etnoculturale Moldo-Ucrainene”
„Relaţiile etnoculturale Moldo-Ucrainene”


În paginile publicaţiilor sunt tratate problemele legăturilor etnoculturale moldo-ucrainene, problemele actuale de etnologie, istorie, folclor, limbă şi educaţie a comunităţii etnice ucrainene în Republica Moldova, a moldovenilor şi românilor în Ucraina.

Cărţile sunt destinate cercetătorilor, profesorilor, studenţilor – celor interesaţi de problemele de istorie şi cultură a ucrainenilor, moldovenilor şi românilor din diasporă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu