Femeia a alcătuit subiectul principal sau cel puţin episodic al celei mai mari părţi a literaturii. G. Ibrăileanu

02.04.2018

ISTORIA PRESEI


Ludmila Cabac, doctor în Ştiințe ale comunicării și Jurnalism, lector universitar, Catedra de filologie engleză şi germană, USARB, profesoară de limbă, literatură și civilizație franceză este autoarea lucrării „HISTOIRE DE LA PRESSE: France roumanie interferences (XVIII-XIX ss.)” (Bălţi, 2017).

În lucrare autoarea abordează tema influenței culturii franceze asupra principatelor dunărene la începutul secolului al XIX-lea. Rolul şi impactul occidentului asupra creșterii culturii românești.

Studiul cuprinde fragmente din presa acelor timpuri şi va fi util studenţilor de la specialitatea Ştiințe ale comunicării și Jurnalism.

Lucrarea se află în colecţiile Bibliotecii, subdiviziunea de Documente în limbi străine.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu