Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

04.02.2016

ŞTIINŢA IDEALULUI ŞAU ŞTIINŢA BINELUI

Etica este prin excelenţă ştiinţa idealului şau ştiinţa binelui.
Traian Hersini   
 
Un nou titlu de carte în colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte. Etica în asistenţa socială, (Chişinău, editura CEP USM, 2014). Lucrarea este semnată de Maria BULGARU, dr. habilitat, prof. univ. şi Oleg BULGARU, dr., conf. univ. Universitatea de Stat din Moldova. Materialul cuprins în manual familiarizează cititorul cu fundamentele etice şi deontologice ale asistenţei sociale, a căror cunoaştere este de maximă importanţă pentru succesul activităţilor desfăşurate în acest domeniu.
    Destinatarii acestui manual sînt atît studenţii specialităţii în asistenţă socială, cît şi asistenţii sociali care activează pe teren şi sînt preocupaţi de perfecţionarea continuă a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale. Îmbinarea aspectelor teoretice cu exerciţii aplicative va facilita transpunerea valorilor, principiilor, normelor etice în practica asistenţei sociale.Lucrarea vine în ajutor şi profesorilor implicaţi în predarea cursurilor de asistenţă socială, tuturor celor antrenaţi în prestarea şi administrarea serviciilor de protecţie socială.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu