Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

24.02.2016

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ

Educaţia incluzivă – Curriculum de formare continuă (Chişinău, 2014). 
Lucrarea a fost elaborată de un grup de cercetători de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: Bucun Nicolae, Bolboceanu Aglaida, Bulat Galina ş.a. Curriculum prevede parcurgerea unui program de formare de 150 de ore de contact direct, inclusiv 96 ore teorie şi 54 activităţi practice/aplicative.
 În lucrare s-a pus accentul pe următoarele aspecte:
 • cadrul conceptual şi legistaliv de dezvoltare a educaţiei incluzive;
 • managementul educaţiei incluzive;
 • dezvoltarea parteneriatelor în procesul promovării educaţiei incluzive.

Lucrarea este disponibilă în sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu