Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. M. Eminescu

27.11.2015

NICOLAE IORGA - ISTORIC, PUBLICIST, SCRIITOR ŞI OM POLITIC

...O, sfintele mele cărţi, mai bune şi mai rele, pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cît vă datoresc că sînt om, că sunt om adevărat, ca oamenii din ţările unde nu s-a întrerupt niciodată cultura, şi de aceea, cu toată lista unei averi, moştenită sau cîştigată, cu cîtă nesfinţită iubire, cu cîtă nesăţioasă patimă v-am cules de pe toate drumurile, din toate tristele colţuri ale părăsirii noastre, din împrăştierea atîtor furtuni şi catastrofe casnice, pentru a face din voi ce a lăsat mai preţios omenirea de pretutindeni şi de oriunde, în casa mea, deseori mutată, pînă la permanenţa unui dar prietenesc, biserica celor patruzeci de mii de glasuri. N. IORGA

   Expoziţia documentară Nicolae Iorga istoric, publicist, scriitor şi om politic (75 de ani de la trecerea în eternitate) este vernisată în sala de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice. Documentele expuse vorbesc despre viaţa şi activitatea lui Nicolae Iorga în calitate de istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi academician.
   Expoziţia cuprinde documente ştiinţifice ce reprezintă opera politică şi istorică a lui Nicolae Iorga, corespondenţă, critica literară. Nicolae Iorga este autorul a 1250 cărţi şi 25000 de articole.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu